Đề thi IELTS Writing – Cập nhật đợt thi ngày 02/02/2019

Đề thi IELTS Writing – Cập nhật đợt thi ngày 02/02/2019

✅ More and more people want to buy famous brands of clothes, car and other items. Why is it? Do you think it is a positive or negative development?

(Đây là đề đã ra vào ngày 02/02/2019), vì 2 đề trùng nhau nên mình post bài mẫu của đề thi ngày 02.02 cho các bạn tham khảo nhen.

Đề thi IELTS Writing
Ngày càng có nhiều người muốn sở hữu những thương hiệu nổi tiếng về xe hơi, quần áo và các mặt hàng khác. Lý do là gì? Đây là xu hướng tích cực hay tiêu cực?

đề thi ielts writing

đề thi ielts writing

Đọc thêm:  TỔNG HỢP ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 1 TRONG NĂM 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*