Làm thế nào để học giỏi?

Ai cũng nghĩ là để trở thành một sinh viên hay một học sinh giỏi,…