8 BƯỚC NGẮN GỌN LÀM READING “THẦN THÁNH”

8 BƯỚC NGẮN GỌN LÀM READING “THẦN THÁNH”

Bước 1: Đọc sơ qua các đoạn văn trong thời gian dưới 3 phút, ghi nội dung chính của từng đoạn bằng tiếng Việt.
Bước 2: Xử lí từng câu hỏi, đọc kiếm từ khóa ( danh từ riêng , con số, danh từ nổi bật, khác biệt)
Bước 3: Tìm thông tin thật nhanh trong đoạn văn và tìm vị trí của từ khóa để đọc thông tin dò đáp án, đối chiếu và so sánh, loại suy những đáp án không khả thi trước.
Bước 4: Hoàn thành bài test và check đáp án
Bước 5: Tìm hiểu tại sao sai, lí do sai
Bước 6: Đọc hiểu (> 70%) lại passages đã làm qua, tra từ mới khi cần thiết => LÀM NHUYỄN
Bước 7: Lên bảng từ đồng nghĩa từ câu hỏi và từ passages đã đọc ( 1 bài 1 bảng)
Bước 8: Tìm dưới 10 từ vựng ( Tra từ điển Anh-Anh cách đọc, cách dùng) trong mỗi passage để học, đặt câu bằng cách nói ra ( sử dụng 3 trong số các thì sau: quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành, hiện tại tiếp diễn, tương lai đơn) => phản xạ nhanh, câu ngắn gọn.
Chú ý: Làm 8 bước này cho từng passage bạn đọc. Một tuần làm tối thiểu 4-6 tests => 12-18 bảng từ đồng nghĩa bạn có thể đối chiếu. Lên bảng theo dõi performance để biết sự tiến bộ sau mỗi tuần.

Có thể review từ vựng hàng ngày bằng cách đặt câu bằng miệng!

Đọc thêm:  HỌC CÁI GÌ ĐỂ IELTS READING TỪ 4.0 LÊN 8.5?

Nên bắt đầu với cuốn: The Official Guide to IELTS of Cambridge có giải thích đáp án cặn kẽ.
Link sách download ở đây: https://drive.google.com/file/d/1phPbofPacNu8sGyV9XDLJ7X2WuLRbQFn/view

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X