HỌC READING DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (P.3 -TRUE/ FALSE/ NOT GIVEN)

HỌC READING DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (P.3 -TRUE/ FALSE/ NOT GIVEN)

Chuỗi chia sẻ này dành cho những bạn mới bắt đầu học Tiếng Anh đã, đang và sẽ có định hướng thi IELTS trong thời gian tới.

1. T/F/NG hoặc Y/N/NG là gì?

Lưu ý đầu tiên và trước hết là trong quá trình luyện tập bạn mới được ghi tắt thôi nhé, còn trong bài thi thật nếu ghi tắt bạn sẽ không được tính điểm đâu.

T là viết tắt của True: đúng với thông tin trong bài đọc, F là False: sai với thông tin trong bài đọc, NG là Not Given: không được đề cập, không có thông tin trong bài. Tương tự Y là Yes, N là No.

Dạng bài này chúng ta phải so sánh những câu được đưa ra và SO SÁNH với bài đọc để xem những câu đó là True, False hay Not given.

luyện ielts reading


2. Quy trình làm bài T/F/NG

Đầu tiên chúng ta nên đọc đề bài trước, gạch chân keywords. Sau đó đọc bài, nếu thông tin trong bài bài khớp 100% với câu hỏi thì chọn Yes/True, nếu ngược lại thì chọn No/False, nếu thông tin không có trong bài hoặc có mà không mang nghĩa ngược lại cũng không đồng nghĩa như False hoặc True thì chọn Not Given. Cẩn thận bị lừa chỗ FALSE và NOT GIVEN nhé các bạn, mình nhắc lại là rất rất dễ bị nhầm ấy.

Nếu một câu bạn tìm mãi mà không thấy hoặc không ra đáp án, có thể do Not Given đấy.

Đọc thêm:  6 TIPS CẢI THIỆN KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU IELTS READING

3. Luyện tập:

Roman towns and garrisons in the United Kingdom between 46 BC and 400 AD had complex sewer networks sometimes constructed our of hollowed-out elm logs, which were shaped so that they butted together with the down-stream pipe providing a socket for the upstream pipe.

True/False/Not given?
Some sewage networks built by the Romans in the UK were made out of wood

Gợi ý: logs = wood
-> True
-> Keywords: Roman, UK, logs.


Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X