IELTS Reading – Chiến thuật và Mẹo làm dạng bài Multiple Choice 2021

IELTS Reading – Chiến thuật và Mẹo làm dạng bài Multiple Choice 2021

Dạng bài Multiple Choice trong IELTS Reading là loại bài yêu cầu chọn đáp án đúng để hoàn thành một câu chưa hoàn chỉnh, hoặc chọn câu trả lời đùng cho câu hỏi. Vì kiểu bài thứ hai có thể yêu cầu chọn nhiều đáp án đúng cho cùng một câu hỏi nên trước khi làm bài phải kiểm tra thật kĩ số lượng đáp án được yêu cầu chọn.

Click vào hình để đến trang Phần Mềm!

Dạng 1: Chọn đáp án để hoàn thành câu
Đây là kiểu bài yêu cầu lựa chọn 1 đáp án đúng để hoàn thành câu. Ví dụ dưới có bốn phương án được đưa ra.

Dạng 2: Chọn đáp án để trả lời câu hỏi
Đây là kiểu bài yêu cầu chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi. Trong trường hợp để bài yêu cầu chọn nhiều đáp án đúng, có thể có từ 2 – 5 đáp án đúng, và trong trường hợp đó sẽ có từ 5 – 10 phương án được đưa ra.

Dạng bài multiple choice Ielts reading

dạng bài multiple choice ielts reading

Chiến thuật làm bài Multiple Choice của IELTS Reading

BƯỚC 1:
Kiểm tra số lượng đáp án phải chọn rồi xác định cụm từ khóa và nội dung câu đưa ra.

(1) Dạng bài Multiple Choice có thể yêu cầu chọn nhiều đáp án đúng nên cần đọc kỹ đề bài và kiểm tra chính xác số lượng đáp án phải chọn

(2) Tìm cụm từ khóa và xác định nội dung câu đưa ra.

Dạng bài multiple choice Ielts reading

BƯỚC 2:
Tìm trong bài đọc nội dung liên quan đến cụm từ khóa vừa xác định.
Áp dụng kĩ thuật scanning để tìm trong bài đọc những nội dung liên quan đến cụm từ khóa vừa xác định. Kiểm tra toàn bộ phần nội dung liên quan đó để tìm kiếm gợi ý cho câu trả lời.

Đọc thêm:  8 BƯỚC NGẮN GỌN LÀM READING "THẦN THÁNH"

Dạng bài multiple choice Ielts reading

Mẹo làm bài Multiple Choice của IELTS Reading trong Bước 2 này
Dạng bài Multiple choice cũng có thể hỏi về nội dung chính của bài đọc và yêu cầu xác định chủ đề/mục đích/tiêu đề. Đối với bài yêu cầu tìm nội dung chính thường có các câu hỏi sau đây.

  • The main topic discussed in the text is ~ Chủ đề chính của bài đọc là …
  • What is the writer’s (overall) purpose in Reading Passage 1? Mục đích chính của tác giả trong bài đọc 1 là gì?
  • What is the best title for rrading Passage 1? Tiêu đề phù hợp nhất cho Reading Passage 1 là gì?

dạng bài multiple choice ielts reading

Nếu đề bài yêu cầu xác định nội dung chính của bài đọc thì phải vừa đọc vừa tìm câu chủ đề thể hiện nội dung toàn bài. Cũng có trường hợp câu chủ đề nằm ở 1-2 khổ khác nhau của bài đọc nên có thể cần phải áp dụng cả kỹ thuật skimming.

BƯỚC 3:
Lựa chọn đáp án phù hợp.
Đáp án đúng chính là câu diễn giải lại phần/câu mang nội dung đã tìm thấy trong bài đọc. Cần đọc tất cả các phương án để lựa chọn chính xác câu diễn đạt lại đúng ý đó. Sau khi điền đáp án vào phiếu trả lời, kiểm tra lại đáp án đã viết chính xác chưa.
Dạng bài multiple choice Ielts reading

Câu gợi ý trong bài đọc ‘the mentoring and assistance that firstborn children provide to their yhounger siblings can lead to more substantial development of the brain‘ nghĩa là ‘sự định hướng và hỗ trợ mà đứa trẻ sinh ra đầu tiên trong gia đình dành cho em của chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển não bộ của đứa trẻ đó‘ nên phương án B greater brain development là đáp án đúng. Đoạn ‘more substantial development of the brain‘ đã được diễn giải lại thành ‘greater brain development’.

Đọc thêm:  HỌC READING DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (P.4 – TRUE/ FALSE/ NOT GIVEN)
skimming và scanning là gì
Bạn có thể đọc thêm bài viết này để nắm được kỹ thuật làm IELTS Reading nhé

Phân tích các phương án sai
Câu trả lời sai có sử dụng lại các từ hoặc cụm từ đã xuất hiện trong bài đọc
Ở phương án A, cụm từ ‘parental attention‘ trong bài đọc đã được diễn giải thành ‘attention from parents‘ (thành phần để đánh lừa người đọc). Tuy nhiên, bài đọc không chỉ ra rằng việc đứa trẻ sinh ra đầu tiên trong gia đình định hướng và hỗ trợ các em sẽ dẫn đến việc phải chia sẻ tình cảm của bố mẹ với các em.

Câu trả lời sai là câu không xuất hiện trong bài đọc
Phương án C có nội dung không xuất hiện trong bài đọc nên sai.

Câu trả lời sai là câu mang nội dung trái ngược với thông tin xuất hiện trong bài đọc
Trong phương án D, đoạn ‘this helps younger siblings achieve better grades in academic coursework‘ nghĩa là ‘nếu đứa trẻ sinh ra đầu tiên trong gia đình định hướng và hỗ trợ các em thì chúng sẽ đạt thành tích tốt hơn trong học tập‘ có ý nghĩa trái ngược lại với nội dung trong bài đọc.

Mẹo làm bài Multiple Choice của IELTS Reading trong Bước 3 này
Trong trường hợp để bài yêu cầu chọn nhiều đáp án đúng, mỗi đáp án được tính như một câu trả lời của một câu hỏi riêng biệt. Vì vậy, khi điền đáp án vào phiếu trả lời cần chú ý điền mỗi đáp án vào một ô. Nếu điền tất cả đáp án vào cùng một ô sẽ bị tính là câu trả lời sai.

Đọc thêm:  Bí kíp IELTS - Kỹ thuật KEYWORDS trong IELTS Reading

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X