Matching Heading trong IELTS Reading  – Bách phát bách trúng

Matching Heading trong IELTS Reading – Bách phát bách trúng

LÝ DO KHIẾN BẠN HAY SAI MATCHING HEADING trong IELTS Reading
😢 Yêu cầu bạn đọc nội dung của cả một đoạn văn, KHÔNG PHẢI một câu văn
😢 Từ vựng, ngữ pháp yếu –> chỉ đọc mà bắt từ, không hiểu hết nội dung của đoạn văn. Từ đó, bạn chỉ tìm những headings có chứa từ đó, mà chưa chắc nói về từ đó.

CÁC BƯỚC LÀM BÀI MATCHING HEADING BÁCH PHÁT BÁCH TRÚNG.

BƯỚC 1: Đọc HEADINGS

💦 Gạch chân các từ keywords trong từng heading
Nếu keyword trùng với topic của bài đọc, không cần chú ý.

💦 Đoán nội dung thông tin liên quan đến từng heading
Có nghĩa là các bạn sẽ nghĩ xem để phù hợp với heading này, có thể đoạn văn tương ứng sẽ nói về điều gì.

💦 Gạch bỏ cách câu examples đã làm sẵn
Vì sao? Vì môi heading chỉ được dùng duy nhất 1 lần để nối với duy nhất 1 đoạn văn > không dùng lại các example đã được nối với một đoạn văn nào đó

BƯỚC 2: Đọc hiểu từng đoạn văn

💦 Đọc toàn bộ đoạn văn, KHÔNG PHẢI chỉ riêng câu đầu và câu cuối
💦 Đọc hiểu chứ KHÔNG PHẢI đọc để đối chiếu từ vựng
💦 Đọc theo thứ tự từ trên xuống dưới, KHÔNG PHẢI đoạn văn ngắn trước rồi đọc đoạn dài sau
💦 Chỉ cần skim, KHÔNG CẦN đọc những thông tin không quan trọng
✯ Trong những câu ghép chính phụ, loại bỏ mệnh đề phụ.
✯ Loại bỏ những thông tin có tính mở rộng, giải thích
✯ Loại bỏ trạng từ
✯ Loại bỏ những thành phần phụ trong 1 cụm dài. Ví dụ cụm danh từ, loại bỏ những tính, trạng, số từ ở phía trước, cụm giới từ ở phía sau.

BƯỚC 3. Lần lượt đọc tất cả các headings và loại trừ đáp án

– Không chỉ chỉ ra đáp án nào đúng, mà bạn còn cần loại bỏ đáp án sai
– Hãy dựa trên những dữ liệu bạn đã gạch chân ở bước 1

chiến thuật ielts reading matching heading

BÀI TẬP ÁP DỤNG SỐ 1 CHO PHẦN MATCHING HEADING IN IELTS


Đọc thêm:  TỰ HỌC IELTS READING TỪ BAND 6.0 LÊN 7.0 KÉO ĐIỂM CẢ BÀI

học ielts như thế nào

RIGHT AND LEFT-HANDEDNESS IN HUMANS
Questions 1-7: Use the information in the text to match the people (listed A-E) with the opinions (listed 1-7) below. Write the appropriate letter (A-E) in boxes 1-7 on your answer sheet. Some people match more than one opinion.

A Dr Broca B Dr Brinkman C Geschwind and Galaburda
D Charles Moore E Professor Turner

Example Monkeys do not show a species-specific preference for left or right-handedness. Answer B

1. Human beings started to show a preference for right-handedness when they first developed language.
2. Society is prejudiced against left-handed people.
3. Boys are more likely to be left-handed.
4. After a stroke, left-handed people recover their speech more quickly than right handed people.
5. People who suffer strokes on the left side of the brain usually lose their power of speech.
6. The two sides of the brain develop different functions before birth.
7. Asymmetry is a common feature of the human body.

ĐÁP ÁN VÀ DẪN CHỨNG
1. B
Evolution of speech went with right-handed preference
2. D
Language tells people to think that anything on the right can be trusted while anything on the left is dangerous or even sinister
3. C
There are more left-handed males than females.
4. B
If a left-handed person is brain-damaged in the left hemisphere, the recovery of speech is quite often better
5. A
Patients who had lost their powers of speech as a result of a stroke
6. C
The left-right asymmetry exists before birth
7. E
This distinctive asymmetry in the human population is itself systematic

học ielts như thế nào

BÀI DỊCH

chiến thuật ielts reading matching heading

BÀI TẬP ÁP DỤNG SỐ 2 CHO PHẦN MATCHING HEADING IN IELTS

Đọc thêm:  HỌC READING DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (P.1 – THÔNG TIN CHUNG VỀ READING)

học ielts như thế nào

QUESTIONS 9-15

Look at the following notes that have been made about the matches described in Reading Passage 32. Decide which type of match (A-H) corresponds with each description and write your answers in boxes 9-15 on your answer sheet.

NB There are more matches than descriptions so you will not use them all. You may use any match more than once.

Example could be lit after soaking in water
Answer H

9 made using a less poisonous type of phosphorus
10 identical to a previous type of match
11 caused a deadly illness
12 first to look like modern matches
13 first matches used for advertising
14 relied on an airtight glass container
15 made with the help of an army design

TYPES OF MATCHES

A the Ethereal Match
B the Instantaneous Light box
C Congreves
D Lucifers
E the first strike-anywhere match
F Lundstrom’s safety match
G book matches
H waterproof matches


ĐÁP ÁN
9 F
10 D
11 E
12 C
13 G
14 A
15 C

BÀI DỊCH


Chúc các bạn học thật tốt! 🍀

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X