BÍ KÍP KHI TẮT Ý TRONG IELTS SPEAKING

BÍ KÍP KHI TẮT Ý TRONG IELTS SPEAKING

Xin chia sẻ với các bạn cách “cứu nguy” khi bị bí ý tưởng trong speaking. Những cách sau đây sẽ giúp các bạn có thêm một chút thời gian để suy nghĩ thêm ý tưởng cho bài nói.

1. Khi bạn cần thêm thời gian suy nghĩ

 • Thatʼs an interesting question…: Đó là một câu hỏi rất hay…
 • Let me see…: Để tôi xem…
 • I havenʼt thought about that before…: Tôi chưa từng nghĩ về việc này trước đây
 • Wow. Thatʼs a tough question to answer…: Ồ, đó là một câu hỏi khó trả lời…

ý tưởng khi thi ielts speaking

2. Khi bạn muốn kết thúc vấn đề

 • So my answer to your question is…: Vì vậy câu trả lời của tôi là…
 • And finally Iʼd say that…: Và cuối cùng tôi có thể nói rằng
 • My personal conclusion would be…: Kết luận cá nhân của tôi là…3. Khi bạn bị “bí” từ vựng

 • I donʼt know the right way to put this…: Tôi không biết phải diễn tả thế nào cho đúng…
 • Sorry, Iʼve forgotten the word in English: Xin lỗi, tôi quên mất cách nói trong tiếng Anh là gì…
 • Iʼm not sure if this is the right way to put it but: Tôi không chắc nói vậy có đúng ý không nhưng

ý tưởng khi thi ielts speaking

4. Dùng các mẫu câu để câu giờ

  • Err, let me think. I would say there are two main causes … để tôi nghĩ cái, tôi sẽ nói về 2 lý do chính
  • Well, I’m not an expert on this aspect, but I would say … tôi không phải chuyên gia trong khía cạnh này, nhưng tôi sẽ nói về … 
  • Well, it really depends. I mean, you know, …
Đọc thêm:  IELTS Speaking với 5 điều cần nhớ khi tự học tại nhà của thầy TùngBạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X