BÍ KÍP KHI TẮT Ý TRONG IELTS SPEAKING

BÍ KÍP KHI TẮT Ý TRONG IELTS SPEAKING

Xin chia sẻ với các bạn cách “cứu nguy” khi bị bí ý tưởng trong speaking. Những cách sau đây sẽ giúp các bạn có thêm một chút thời gian để suy nghĩ thêm ý tưởng cho bài nói.

1. Khi bạn cần thêm thời gian suy nghĩ

 • Thatʼs an interesting question…: Đó là một câu hỏi rất hay…
 • Let me see…: Để tôi xem…
 • I havenʼt thought about that before…: Tôi chưa từng nghĩ về việc này trước đây
 • Wow. Thatʼs a tough question to answer…: Ồ, đó là một câu hỏi khó trả lời…

ý tưởng khi thi ielts speaking

2. Khi bạn muốn kết thúc vấn đề

 • So my answer to your question is…: Vì vậy câu trả lời của tôi là…
 • And finally Iʼd say that…: Và cuối cùng tôi có thể nói rằng
 • My personal conclusion would be…: Kết luận cá nhân của tôi là…3. Khi bạn bị “bí” từ vựng

 • I donʼt know the right way to put this…: Tôi không biết phải diễn tả thế nào cho đúng…
 • Sorry, Iʼve forgotten the word in English: Xin lỗi, tôi quên mất cách nói trong tiếng Anh là gì…
 • Iʼm not sure if this is the right way to put it but: Tôi không chắc nói vậy có đúng ý không nhưng

ý tưởng khi thi ielts speaking

4. Dùng các mẫu câu để câu giờ

  • Err, let me think. I would say there are two main causes … để tôi nghĩ cái, tôi sẽ nói về 2 lý do chính
  • Well, I’m not an expert on this aspect, but I would say … tôi không phải chuyên gia trong khía cạnh này, nhưng tôi sẽ nói về … 
  • Well, it really depends. I mean, you know, …Bạn có muốn DOWNLOAD 80 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X