Để có một câu kết luận tốt trong bài thi IELTS Speaking – Conclusions in IELTS Speaking

Để có một câu kết luận tốt trong bài thi IELTS Speaking – Conclusions in IELTS Speaking

Trong quá trình mình bổ trợ các bạn hv khác nhau mình thấy từ B1 đến B2, ít ra trước khi mình nhắc các bạn, thì phần thi IELTS Speaking các bạn thường không đưa ra câu kết luận. Đa số hay nói “That’s all.” rồi xong. Tất nhiên nói thế không sai nhưng nó cũng không hay lắm.

Thường áp dụng trong Part 2 IELTS Speaking nhưng cũng giúp ích nếu bạn đang nói nhiều trong Part 1 hoặc 3 của bài Speaking nữa.
Như vậy, bài post hôm nay mình sẽ đi qua một số lưu ý về những câu kết luận đó.

Tại sao nó quan trọng, vì câu kết luận giúp examiner (hoặc người nghe) biết bạn đã nói xong rồi (trừ khi họ cắt ngang bạn trước đó nhé). Khi các bạn tả lại một câu chuyện thì có đoạn đầu, phần nội dung, và phần kết luận.

ielts speaking đặng trần tùng

1. DỰA VÀO ĐỀ BÀI ĐỂ ĐƯA RA CÂU KẾT LUẬN – CONCLUSION BASED ON THE TOPIC.

Nếu các bạn rất là yếu về mặt đưa ra kết luận, đây là cách đơn giản nhất để đưa ra một câu mà không cần tốn nhiều sức nghĩ. Tất nhiên, câu của bạn sẽ không có gì đặc biệt và có thể cũng không giúp bạn nâng điểm được nhiều nhưng ít ra bạn có một câu.

Ví dụ: Trong bài Phần 2: Describe an art or craft activity (eg. painting, woodwork, etc) that you had (at school)
Một câu kết luận có thể là:
“In conclusion, that was an art piece that I did for school.”

Đọc thêm:  Luyện IELTS Speaking một mình mùa dịch như thế nào?

Bạn sử dụng từ trong đề để đưa ra câu kết luận. Phía trên mình sử dụng “art” và “school” chẳng hạn.
Mình cũng lặp lại ý của đề phần 2 đưa ra.

các dạng câu hỏi trong ielts speaking part 1

2. DỰA VÀO Ý CỦA BẠN ĐỂ ĐƯA RA CÂU KẾT LUẬN – CONCLUSION BASED ON YOUR OWN IDEA.

Trong trường hợp này, các bạn sẽ đưa ra câu kết luận dựa vào ý của các bạn trong bài nói đó. Chủ đề bạn nói đến là gì?

Ví dụ: Trong bài Phần 2: Describe a movie you like
Câu mở đầu với ý:
“I have watched a lot of movies in my lifetime but my all time favourite movie is Mulan, which I saw when I was a child.”

Câu kết luận sau đó có thể là:
“In a nutshell, that was how and why Mulan became my favourite movie after I watched it as a child.”

Mình không sử dụng nhiều từ trong để bài đưa ra.
Thay vào đó mình sử dụng từ mình nêu ra từ câu mở đầu của bài nói của mình.

Tất nhiên, các bạn nên nhớ, câu kết luận không có một format các bạn có sử dụng nhiều và nó phụ thuộc nhiều vào bài của bạn và đề các bạn đang làm nên đừng đi vào cái bẫy đó nhé.

THAM KHẢO KHO TÀI LIỆU IELTS KHỔNG LỒ

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X