4 điều lưu ý trong IELTS Writing từ giám khảo Simon

4 điều lưu ý trong IELTS Writing từ giám khảo Simon

Một sinh viên yêu cầu tôi giải thích sự khác biệt giữa phong cách viết mà chúng tôi sử dụng cho các bài luận IELTS và phong cách viết được mong đợi trong các bài tập ở trường đại học.

Xin lưu ý: Có thể có sự khác biệt lớn giữa phong cách viết mà các khoa đại học khác nhau sẽ có sự khác nhau (ví dụ: bài tập khoa học sẽ rất khác với bài tập về văn học), vì vậy lời khuyên dưới đây là một bản tóm tắt chung chứ không phải là một danh sách chính xác các quy tắc từ giám khảo vô cùng nổi tiếng trong giới IELTS.

Dưới đây là bốn điểm khác biệt chính:

tự học ielts writing như thế nào

1. Ý tưởng phải là của bạn

Khi bạn viết một bài luận IELTS, bạn phải sử dụng ý tưởng của riêng mình vì bạn không có quyền sử dụng bất kỳ nguồn nào khác, đúng theo kiểu gì gì viết đấy, ý tưởng phải xuất phát từ chính bạn. Ngược lại, nhiệm vụ ở trường đại học nên dựa trên nghiên cứu, có nghĩa là bạn sẽ cần đọc sách và các bài báo (hoặc có thể thực hiện các thí nghiệm).

2. Ý kiến, quan điểm ​​của bạn và việc sử dụng đại từ nhân xưng

Câu hỏi bài luận IELTS hỏi ý kiến ​​của bạn, v.d. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý? Đây giống như một câu hỏi cấp ba hơn là một câu hỏi cấp đại học. Ở trường đại học, bạn phải viết bài tập dựa trên nghiên cứu hơn là ý kiến riêng của bản thân. Vì lý do này, thông thường các giảng viên yêu cầu sinh viên của họ tránh các đại từ nhân xưng (I, you, we, my). Nhưng IELTS hoàn toàn khác về mặt này. Nếu bạn được yêu cầu đưa ra ý kiến ​​của mình, bạn có thể và nên sử dụng các cụm từ như “Tôi hoàn toàn đồng ý”, “Theo ý kiến ​​của tôi” và “Tôi tin rằng”.

Đọc thêm:  5 điều tuyệt đối nên biết về Paraphrase trong IELTS Writing Task 2

3. Độ dài của bài luận và độ dài của từng đoạn văn trong IETLS

Đây là một điều hiển nhiên. Bạn sẽ không được yêu cầu viết những bài luận ngắn như vậy ở trường đại học. Bài tập trung bình mà tôi viết khi còn là sinh viên đại học và sau đại học dài 3000 từ. Tương tự, bạn sẽ không viết phần giới thiệu dài hai câu hoặc kết luận một câu trong một bài tập ở trường đại học; theo nghĩa này, các bài luận IELTS sẽ tuân theo các quy tắc riêng của chúng.

học ielts như thế nào

4. Trọng tâm ngôn ngữ và tiêu điểm chủ đề

Điều quan trọng cần nhớ là bài thi IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ. Giám khảo nhận thấy những thứ như cụm từ và câu hai mệnh đề, nghĩa là họ ít quan tâm đến ý tưởng của bạn xuất sắc như thế nào hay ý tưởng đó quá vô lý thì cũng không sao. Ngược lại, các giảng viên đại học không tìm kiếm những từ vựng ít phổ biến hơn hoặc những cấu trúc phức tạp; họ muốn xem bạn hiểu rõ chủ đề của mình đến mức nào và bạn có thể tổng hợp nghiên cứu của mình tốt như thế nào.

……….

Và sự giống nhau giữa viết trong IELTS Writing và University Writing chính là cả bài luận IELTS và bài tập đại học đều phải đáp ứng đầy đủ nhiệm vụ được giao, các câu và đoạn văn phải logic và ý tưởng của bạn phải được phát triển một cách mạch lạc. Bạn cũng nên tránh những ngôn ngữ không chính thức (informal, slang,..), những từ co cụm (ví dụ: không) và những từ viết tắt.

học ielts như thế nào

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X