5 Cách nâng cấp câu bằng Paraphrase hiệu quả nhất trong IELTS Writing

5 Cách nâng cấp câu bằng Paraphrase hiệu quả nhất trong IELTS Writing

Paraphrasing là kỹ năng bắt buộc, không thể thiếu trong việc chinh phục band cao trong IELTS Writing. Nếu biết cách sắp xếp để paraphrase tốt, câu văn của bạn sẽ mang tính tự nhiên hơn, đồng thời lượng từ được dùng để triển khai ý một cách mạch lạc, hợp lí và có tính liên kết. Hãy cùng tìm hiểu về các cách paraphrase sau nhé

1. Tận dụng từ đồng nghĩa

Một trong những cách để viết lại câu là các bạn có thể những từ vựng khác nhau với cùng một nghĩa – ‘synonyms’. Đây là phương pháp paraphrase hay được áp dụng nhất, nhưng cũng là phương pháp “khó nhằn” nhất. Không phải chỉ cần thuộc nằm lòng nhiều synonyms là xong, mà quan trọng là bạn phải biết áp dụng đúng ngữ cảnh của bài.
Ví dụ: The divorce affected every aspect of her life.
➜ The divorce has had a positive/negative effect on every aspect of her life.

 

ielts writing

2. Thay đổi trật tự từ – cấu trúc câu, nhưng nghĩa không đổi

Cách này cũng rất đơn giản, ta chỉ cần đổi vế sau ra trước, vế trước xuống phía sau là xong. Khi thay đổi trật tự từ trong câu cũng có nghĩa là chúng ta đã thay đổi cấu trúc câu. Tuy nhiên, nếu áp dụng cách này ta cần kết hợp thêm đồng nghĩa thì câu mới hay.
Ví dụ: As languages such as Spanish, Chinese and English become more widely used, there is a fear that that many minority languages may die out.
➜ There is a fear that many minority languages may die out, as languages such as Spanish, Chinese and English are gaining more popularity.

Đọc thêm:  BỘ TỪ VỰNG NÂNG CẤP CHO WRITING VÀ SPEAKING

3. Chuyển từ câu chủ động thành bị động và ngược lại

Câu bị động hay được sử dụng trong văn bản mang tính trang trọng và học thuật và vì vậy ta có thể sử dụng triệt để cấu trúc câu này trong bài thi IELTS Writing.
Ví dụ: The property developers invested $20 million in the development of the shopping centre.
➜ $20 million was invested in the development of shopping centres.

ielts writing

4. Biến đổi dạng từ

Một từ có thể đưa ra thành rất nhiều dạng bao gồm động từ, danh từ, tính từ và trạng từ. Thay đổi dạng của từ sẽ giúp chúng ta paraphrase một cách hiệu quả. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải cân nhắc các yếu tố khác trong câu bao để câu được đúng về cả mặt ngữ pháp và ngữ nghĩa.
Ví dụ: This adversely affects the marine ecosystem.
➜ This has an adverse impact on the marine ecosystem.

5. Câu chẻ – Dùng chủ ngữ, túc từ hay trạng từ giả

Đây là dạng câu bạn tách 1 câu gốc ra làm 2 vế để nhấn mạnh chủ ngữ, túc từ hay trạng từ, trong đó câu bắt đầu bằng “it”.

Ví dụ: She liked the taste of Cappuccino the best among various types of coffee drinks.
➜ It was the taste of Cappuccino that she liked the best among various types of coffee drinks
Có nhiều cách thức sử dụng câu chẻ như sau :

– Nhấn mạnh chủ từ (Subject focus)
It + is / was + Noun / pronoun (person) + who + V2/ed + O
… Ex: My brother collected these foreign stamps.
→ It was my brother who collected these foreign stamps.

Đọc thêm:  Tự học IELTS Writing Task 2 với công thức chuẩn? 2551 là gì?

ielts writing

– Nhấn mạnh trạng từ (Adverbial focus)
It + is / was + Adverbial phrase + that + S + V2/ed …
Ex: – We first met in December.
→ It was in December that we first met.

– Câu chẻ bị động (Cleft sentences in the passive)
a. It + is / was + Noun / pronoun (person) + who + be +
V3/P.P… Ex: Fans gave that singer a lot of flowers.
→ It was that singer who was given a lot of flowers.

b. It + is / was + Noun (thing) + that + be + V3/P.P…
Ex: People talk about this film.
→ It is this film that is talked about.

Hy vọng những cách paraphrase trên một phần nào đó giúp các bạn hiểu hơn về cách nâng band IELTS Writing. Nếu bạn nào còn gặp vấn đề trong cách viết, inbox mình giúp gỡ rối nhiều hơn ^^.

NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH KHI LÀM BÀI WRITING

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X