Có nên dùng đảo ngữ để có được điểm cao trong IELTS Writing?

Có nên dùng đảo ngữ để có được điểm cao trong IELTS Writing?

Đảo ngữ (Inversion) là một điểm ngữ pháp hay được người học IELTS xem là một điều rất quan trọn để đạt điểm cao phần Ngữ pháp trong IELTS Writing. Nhiều nơi dạy đảo ngữ như một loại ‘bí kíp’ hay một phần phải có trong công thức thành công: Có đảo ngữ là có band cao. Tuy nhiên, thực tế có phải vậy chăng?

 

ielts writing đặng trần tùng

Ở bài viết này, chúng ta sẽ xem xét 3 loại Đảo ngữ phổ biến mà mình hay thấy được dùng trong bài viết:

  • Đảo ngữ với trạng từ phủ định (not only…but also là một điển hình hay thấy trong bài viết)
  • Đảo ngữ với No sooner…than… và Hardly…when…
  • Đảo ngữ trong câu điều kiện

Chúng ta cũng sẽ dựa trên hai cơ sở chính để xem xét: (1) nguồn bài mẫu của examiners và (2) các sách văn phạm tiếng Anh.

1. Xét trên nguồn bài mẫu của Examiners:

Theo kho dữ kiệu bài mẫu do Ex-examiners và từ các sách có uy tín bao gồm 137 bài do mình tổng hợp:

    • Tỉ lệ đảo ngữ với Not only…but also là 2/137 (tỉ lệ 1.45%)
    • Tỉ lệ đảo ngữ với No sooner…than Hardly…when là** 0/137 (tỉ lệ 0%)**
    • Tỉ lệ đảo ngữ với Câu điều kiện (cả ba loại) là 0/137 (tỉ lệ 0%)

Qua đó, ta có thể thấy đảo ngữ rất hiếm khi/hầu như không được tìm thấy trong các bài mẫu band cao của examiners.

NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH KHI LÀM BÀI WRITING

2. Xét trên nguồn sách văn phạm có uy tín:

Theo Advanced Grammar in Use của Martin Hewings, Đảo ngữ nói chung thường được sử dụng trong văn phong trang trọng và văn chương (formal and literary). Practical English Usage của Michael Swan cũng đồng tình với quan điểm đó, và Advanced Language Practice của Michael Vince có bổ sung thêm là đảo ngữ tạo hiệu ứng tu từ, giống như trong bài diễn văn chính trị (rhetorical effect, such as in political speeches).**

Đọc thêm:  Bí kíp IELTS Writing Task 1 General viết thư - Formal và Informal

Có nghiên cứu cho thấy đảo ngữ trong câu điều kiện chủ yếu được dùng trong văn bản báo chí và học thuật, với đảo ngữ dùng should chiếm đa số; rất ít đảo ngữ với were và had (Longman Grammar of Spoken and Written English).

Trong sách ‘Top 20 Great Grammar for Great Writing‘, đảo ngữ không hề xuất hiện trong list của sách này.

3. Kết luận

Dựa vào các cơ sở dữ liệu trên, ta có thể đưa kết luận sau:

Đảo ngữ không phải là yếu tố thực sự cần thiết đạt điểm ngữ pháp cao. Đa số các bài mẫu vận dụng nhiều điểm ngữ pháp linh hoạt không cần tới nó mà vẫn xứng đáng band cao.
Đảo ngữ có vẻ nghiêng về văn phong báo chí-văn chương để tạo hiệu ứng tu từ, thay vì văn phong nghị luận.

Riêng cá nhân ad không dùng đảo ngữ trong bài viết của mình. Trong lần thi thật tháng 1 vừa rồi, ad được 8.0 Writing nhưng không có yếu tố đảo ngữ.

kinh nghiệm thi ielts writing

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X