LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG Ý TƯỞNG CHO WRITING TASK 2

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG Ý TƯỞNG CHO WRITING TASK 2

Việc phác thảo ý tưởng trước khi viết essay trong phần thi writing rất quan trọng vì nó giúp bạn tận dụng được thời gian và triển khai ý khi viết được mạch lạc, rõ ràng. Một ý tưởng tốt sẽ giúp bạn trà lời được đúng trọng tâm mà đề bài đưa ra. Dưới đây là hướng dẫn giúp bạn có thể lên một ý tưởng tốt trước khi làm bài

1. Phân tích câu hỏi.

Đây gần như là bước quan trọng nhất trong quá trình làm bài. Cách để phân tích đề bài gồm :
_Tìm từ khóa chung (keywords)
_Tìm từ khóa chi tiết (micro-keywords)
_Tìm các từ chỉ dẫn để trả lời câu hỏi.

Ví dụ đối với đề thi sau:
“In schools and universities, girls tend to choose arts while boys like science. What are the reasons for this trend and do you think this tendency should be changed?”
_Từ khóa chung ở đây là: “schools and universities” . Từ khóa này giúp bạn nhận định được
đề thi thuộc về chủ đề giáo dục và giới hạn phạm vi vấn đề nằm trong trường học và đại học.
_Tiếp theo bạn tìm từ khóa chi tiết trong đề bài: “girls – arts” và “boys – science”. Tìm kiếm từ khóa chi tiết thu hẹp lại vấn đề và xác định được điểm mà bạn cần tập trung xoáy sâu vào trong bài viết.
_Để biết được khía cạnh bạn cần làm rõ khi viết essay, bạn phải xem xét kĩ các từ hướng dẫn.
Đối với đề thi này, từ chỉ dẫn là: “What are the reasons for this trend and do you think this tendency should be changed” . Từ chỉ dẫn ở đây, yêu cầu bạn phải viết về nguyên nhân của xu hướng này và sau đó trình bày quan điểm cá nhân.
ý tưởng writing task 2

Đọc thêm:  [Series Nắm chắc Writing Task 1] - Bài 2: Các dạng bài trong Writing Task 1 và chiến lược làm bài chung

2. Hệ thống ý tưởng.

Thay vì đưa ra một hệ thống ý tưởng lớn và chung chung về vấn đề, bạn hãy trả lời trực tiếp
để tránh lãng phí thời gian và bị lạc đề hoặc làm cho bài viết trở nên lan man.
Ví dụ đối với đề bài trên, bạn có thể đưa ra ngay một vài ý cho nguyên nhân như:
_Sự khác biệt về tính cách và tư duy giữa 2 giới tính
_Do cách giáo dục của gia đình, nhà trường.
Khi trình bày quan điểm cá nhân, bạn cũng hãy trực tiếp thể hiện ý kiến, như: Xu hướng này
không cần thay đổi vì:
_Mỗi người có quyền tự do lựa chọn và phát triển sở trường của mình.
_Nữ giới vẫn có thể nghiên cứu khoa học và nam giới vẫn có thể hoạt động tốt ở lĩnh vực
nghệ thuật.
học ielts như thế nào

3. Cấu trúc

Ở bước này, bạn sắp xếp ý tưởng thành cấu trúc một bài essay, đây là bước quan trọng vì
thông qua cấu trúc bài bạn sẽ lần lượt trả lời các yêu cầu của đề. Mỗi kiểu bài essay sẽ có
kiểu cấu trúc khác nhau.

Đối với đề bài trên bạn có thể triển khai thành 4 đoạn gồm:
_Paragraph 1: Introduction
_ Paragraph 2: Reasons for the trend
_ Paragraph 3: My opinions
_ Paragraph 4: Conclusion

4. Từ vựng

Để hạn chế việc lặp từ quá nhiều, bạn nên xác định trước các từ đồng nghĩa có thể thay thế
những keywords.
Ví dụ: schools and universities – educational institution

Đọc thêm:  Hướng dẫn IELTS Writing với phương pháp LIM thần thánh

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X