Mẹo IELTS Writing Task 2 – Hướng dẫn lấy ví dụ IELTS Writing

Mẹo IELTS Writing Task 2 – Hướng dẫn lấy ví dụ IELTS Writing

Trong IELTS Writing Task 2 thì ví dụ vô cùng quan trọng, Các ví dụ sẽ giúp bạn support idea tốt hơn, giúp cho bài viết rõ ràng hơn, cụ thể hơn, từ đó tăng điểm Task Response cũng như Coherence & Cohesion.

Tuy nhiên các bạn thường ít chọn viết những ví dụ khiến cho bài viết bị mơ hồ, không rõ ràng.

VÍ DỤ IELTS WRITING 1 ĐOẠN BODY MÌNH VIẾT NHƯ SAU:

 However, it is unfair to ban advertisements because of its efficient and viable nature for a good sale. Firstly, advertisements inform people about different products and services. For example, customers can easily refer to a wide range of goods before making a decision to purchase grocery or garments. If advertisements are eradicated, the link between products and consumers would be cut off. Another contributing factor is that non-commercial advertisements are the most efficient way to raise public awareness. To be more specific, a wide range of vaccine ads issued by the WHO aims to halt the spread worldwide, helping to make a better world. 

Tuy nhiên, thật không công bằng khi cấm quảng cáo do tính hiệu quả của nó trong việc bán hàng. Thứ nhất, quảng cáo thông báo cho mọi người về các sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Ví dụ, khách hàng có thể dễ dàng tham khảo nhiều mặt hàng trước khi quyết định mua các món đồ tạp hóa hoặc hay may mặc. Nếu quảng cáo bị cấm, mối liên hệ giữa sản phẩm và người tiêu dùng sẽ bị mất đi. Một yếu tố góp phần khác là những mẫu quảng cáo phi thương mại là cách hiệu quả nhất để nâng cao nhận thức của mọi người. Cụ thể hơn, nhiều quảng cáo vaccin do tổ chức ý tế thế giới WHO phát hành, nhằm mục đích ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trên toàn thế giới, và điều này giúp tạo ra một thế giới tốt hơn.
ví dụ ielts writing task 2

Đọc thêm:  5 Cấu trúc Paraphrase quan trọng trong Writing Task 2

Ví dụ để thuyết phục cho idea : “quảng cáo rất hiệu quả trong việc bán hàng”, mình đưa ra

🌷 Lập luận đầu tiên:

 Firstly, advertisements inform people about different products and services. For example, customers can easily refer to a wide range of goods before making a decision to purchase grocery or garments. If advertisements are eradicated, the link between products and consumers would be cut off. 

Thứ nhất, quảng cáo thông báo cho mọi người về các sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Ví dụ, khách hàng có thể dễ dàng tham khảo nhiều loại hàng hoá trước khi quyết định mua các mặt hàng tạp hóa hoặc hay may mặc. Nếu quảng cáo bị cấm, mối liên hệ giữa sản phẩm và người tiêu dùng sẽ bị mất đi.

🔹 Để giải thích cho ý “quảng cáo thông báo cho mọi người về các sản phẩm và dịch vụ khác nhau” được đề cập ở đây mình đưa ra một ví dụ để minh họa:
🔹 Ví dụ, khách hàng có thể dễ dàng tham khảo nhiều loại hàng hoá trước khi quyết định mua các mặt hàng tạp hóa hoặc hay may mặc.

Chỉ cần đơn giản vậy bằng cách cho ví dụ vào những idea, bài viết sẽ dễ hiểu hơn.

học ielts như thế nào

🌷 Lập luận thứ hai:

 Another contributing factor is that non-commercial advertisements are the most efficient way to raise public awareness. To be more specific, a wide range of vaccine ads issued by the WHO aims to halt the spread worldwide, helping to make a better world. 

Một yếu tố góp phần khác là những mẫu quảng cáo phi thương mại là cách hiệu quả nhất để nâng cao nhận thức của mọi người. Cụ thể hơn, một loạt các quảng cáo vaccin do tổ chức ý tế thế giới WHO phát hành nhằm mục đích ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trên toàn thế giới, và điều này giúp tạo ra một thế giới tốt hơn.

Đọc thêm:  Bí kíp IELTS Writing Task 1 General viết thư - Formal và Informal

🔹 Để giải thích cho ý “những mẫu quảng cáo phi thương mại là cách hiệu quả nhất để nâng cao nhận thức của mọi người” được đề cập, mình đưa ra một ví dụ để minh họa:
🔹 Ví dụ một loạt các quảng cáo vaccin do tổ chức ý tế thế giới WHO phát hành nhằm mục đích ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trên toàn thế giới, và điều này giúp tạo ra một thế giới tốt hơn.

✨Như vậy, để bài viết mạch lạc và rõ ràng, dễ đọc dễ hiểu hơn, các bạn nhớ cho ví dụ vào những idea, bài viết sẽ dễ hiểu và có tính thuyết phục cao hơn nhiều đó.

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X