Một số từ vựng lợi hại cho IELTS Writing Task 1

Một số từ vựng lợi hại cho IELTS Writing Task 1

À, IELTS Writing Task 1 – Bạn được yêu cầu phải mô tả các thông tin quan trọng trong biểu đồ một cách đầy đủ nhất có thể. Tôi đã đọc hàng nghìn bài luận về IELTS Writing Task 1 và phần lớn tôi thấy chúng nhàm chán khi xem lại. Lý do chính cho điều này là mọi người thường không thay đổi ngôn ngữ của họ hoặc sử dụng nhiều từ đồng nghĩa giống nhau. Bạn phải biết một điều rằng 25% điểm của bạn là dành cho phạm vi từ vựng mà bạn sử dụng, đây là phần rất quan trọng cần xem lại khi bạn chuẩn bị cho IELTS Writing Task 1. Ở đây, tôi sẽ cung cấp cho bạn một loạt các từ và cụm từ để kết hợp vào bài viết của bạn ngay bây giờ, để bạn có thể đạt điểm cao nhất trên ít nhất là yếu tố độ phong phú của từ vựng nhé.

Từ vựng dùng cho đoạn Introduction

Thông thường, các bạn sẽ bắt đầu bài luận của mình bằng “Biểu đồ cho thấy…”. Mặc dù viết vậy cũng ok, nhưng động từ ‘shows’ có thể được thay thế bằng một từ vựng cấp độ cao và thú vị hơn. Dưới đây là bốn gợi ý khác nhau để bắt đầu bài luận của bạn một cách đặc biệt hơn:

 • The graph illustrates the trends in…
 • The graph reveals information about the changes in…
 • The graph provides the differences between…
 • The graph presents how X has changed over a period of…
Đọc thêm:  6 SAI LẦM CƠ BẢN TRONG IELTS WRITING MÀ AI CŨNG SẼ MẮC

Tip: Đừng viết 2 từ below or above trong đoạn giới thiệu nhé. i.e. The graph above/below shows

ielts writing task 1

Thêm vào các trạng từ thích hợp

Trạng từ giúp thể hiện các mối quan hệ về địa điểm, thời gian, hoàn cảnh, cách thức, nguyên nhân và mức độ, và rất có thể thêm màu sắc và hứng thú cho bài viết của bạn cũng như thể hiện phạm vi từ vựng của bạn. Một số cách tuyệt vời để sử dụng trạng từ trong bài viết IELTS bao gồm:

 • approximately
 • dramatically
 • erratically
 • gradually
 • markedly
 • significantly
 • slightly
 • slowly
 • steadily

Sử dụng từ đồng nghĩa thích hợp

Một lần nữa sử dụng nhiều danh từ và động từ cho các trạng thái như tăng và giảm sẽ giúp tăng điểm overall của bạn. Đây là một vài gợi ý nhe:
từ vựng cho ielts writing task 1

Thêm các cụm từ chỉ thời gian

Với các biểu đồ liên quan đến thời gian hãy thêm các cụm từ thời gian xịn xò như:

 • between… and…
 • from… to… (inclusive)
 • in the year (1994)
 • during/over the period….
 • over the latter half of the year/century/decade/period…
 • over the next/past/previous….
 • days/weeks/months/years/decades….
 • by (1997)…..

ielts writing task 1

Sử dụng từ nối – linking words

Để cho sự liên kết giữa các câu, các ý trở nên mượt mà như sunsilk thì bạn không thể bỏ qua được sự chú ý dành cho Linking Words. Mình sẽ giới thiệu các linking words tốt nhất mà bạn nên dùng trong bài không chỉ Task 1 mà cả Task 2 cũng có thể sử dụng, nhưng phải tùy vào mục đích mà dùng nhé.

Đọc thêm:  5 dạng bài IELTS Writing Task 2 hay ra nhất và các tips xử lý gọn lẹ nó
Opinons
 • I think/feel/believe that…
 • Personally, I feel that…
 • As far as I am concerned…
 • From my point of view…
 • I admit that….
 • I concur that…
 • I agree that….
Additions
 • Moreover,…
 • Furthermore,…
 • In addition,…
 • Additionally,…
 • Likewise,…
 • On top of that
Emphasis
 • Clearly,…
 • Indeed,…
 • Especially,…
 • In particular,…
 • Particularly,…
 • Without a doubt,…
 • Obviously,…
 • Importantly,…
Expand your answersComparison/Opposition
 • However,…
 • In contrast,…
 • By contrast…
 • In comparison,…
 • Meanwhile,…
 • On the other hand,…
 • But…
 • Alternatively,…
 • Nevertheless,
Condition
 • If…
 • Unless…
 • On the condition that…
 • Provided that…
 • As long as…
 • Supposing that…
 • Otherwise…
Concession
 • Admittedly,…
 • Even though…
 • Although…
 • Despite…
 • In spite of…
Example
 • For instance,…
 • For example,…
 • …,such as…
 • A very good example is…
 • The best example is…
 • To illustrate,…
Sequence
 • Firstly,…
 • First of all,…
 • To start with…
 • Secondly,…
 • Next,…
 • Thirdly/fourthly/etc.,…
 • Lastly,…
 • Finally,…
Consequence/Result
 • As a result,…
 • As a consequence,…
 • Consequently,…
 • Accordingly,…
 • Therefore,…
 • On that account,…
 • For that reason,…
Conclusion
 • In conclusion,…
 • To conclude,…
 • In the end,…
 • Finally,…
 • To summarize,…
 • To sum up,…
Thử practice 1 chút với đoạn sau nhé, bạn hãy điền linking word vào nha.
bài tập linking words

Còn đây là Đáp án bài trên nè
Đáp án

cách làm ielts writing task 1 nhanh

Xem thử bài mẫu của IELTS Writing task 1 dưới đây nhe

Đây là bài mẫu Task 1 graphs được lấy từ the British Council website. Các từ vựng chú ý sẽ được tô đậm:

The bar charts illustrate the trends in computer ownership, with a further classification by level of education, from 2002 to 2010.

Over the period, it can be observed that there was a significant surge in the percentage of the population that owned a computer. In the year 2002, only about 58% of the population owned a computer, whereas by 2010, this gradually increased to where over three-quarters of individuals had a home computer.

Đọc thêm:  TỔNG HỢP ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 1 TRONG NĂM 2019

Looking at the information by level of education reveals that higher levels of education correspond to higher levels of computer ownership in both of those years. In 2002, a significantly low percentage of the population who did not finish high school had a computer, but this figure skyrocketed by 2010, going from 15% to over 40%. There were also dramatic climbs, of approximately 30 percentage points, for those with a high school diploma or an unfinished college education (reaching 65% and 85%, respectively, in 2010).

To conclude, during the last decade, there has been a substantial growth in computer ownership across all educational levels.

 

Mình nghĩ từ vựng thì nhiều, từ vựng hay cũng không ít, bạn nên xây dựng túi từ vựng cho riêng bản thân mình, ví dụ để chỉ sự Tăng có hàng chục từ, bạn chỉ chọn 2,3 từ bạn thích nhất để học thôi, sau này vào đề nào cũng quất được. Không cần phải mua hàng chục con dao chỉ để giết 1 con gà. Bộ nhớ của bạn có giới hạn thôi phải không mà còn task 2, còn speaking, còn listening, còn cả đống thứ khác nữa. Bạn hãy vào mục IELTS Writing Tips để đọc thêm nhiều mẹo chinh chiến nhé.

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X