MỘT VÀI LƯU Ý TRONG WRITING TASK 1

MỘT VÀI LƯU Ý TRONG WRITING TASK 1

Viết thành 4 đoạn (150 từ)
– Đoạn 1 (1 câu): paraphrase đề bài.
– Đoạn 2 (2 câu): overall + noticeable.
– Đoạn 3 + 4 (mỗi đoạn 3-4 câu): Miêu tả detail

Đoạn 2 thường mình sẽ viết từ 1 – 2 câu
– Với dạng line, bar, pie, table (2 câu): 1 câu về overall trend, 1 câu về noticeable figure
– Với dạng process (1 câu): It is clear that there are …. dinstinct stages in the process…., beginning with….. and ending with….
– Với dạng maps (1 câu): It is noticeable that the main differences in…… involve…..

lưu ý khi làm task 1 ielts writing

Đoạn 2: quy tắc quan trọng: KO ĐƯA BẤT KỲ SỐ LIỆU CỤ THỂ NÀO, ko đưa con số vào đoạn 2, chỉ là những thứ như overall trend, highest, lowest, có gì chú ý đặc biệt ko
Trong quá trình viết bài, NÊN SO SÁNH giữa các số liệu, năm tháng, biểu đồ với nhau. Ko nên miêu tả tách rời.

Nếu có yếu tố thời gian, năm tháng. Bạn ko cần phải miêu tả hết các năm. Chỉ cần chú ý năm đầu, năm cuối và nếu có năm nào đạt lowest, highest thì miêu tả là ok. Ví dụ Body 1: miêu tả năm đầu + 1 năm peak. Body 2: miêu tả năm cuối.

Với những năm đã xảy ra (so với mốc 2020 nha), thì dùng thì quá khứ đơn.
Còn những năm future thì dùng will hoặc is expected, is predicted to
ĐỪNG DÙNG BỊ ĐỘNG, ví dụ the number was increased, the number was increasing, the number has increased…. ko nên xài nha. Tuy nhiên dạng Process/Maps thì NÊN dùng bị động.
lưu ý khi làm task 1 ielts writing
ĐỪNG HỌC THUỘC, hãy học những từ vựng dùng cho từng loại Task 1.
Ví dụ:
Pie Chart: học những từ như make up, account for, constitute, comprise, consume, contain… để miêu tả %
Line, Bar, Table: học những từ miêu tả xu hướng tăng giảm (động từ, danh từ và trạng từ): dramatically rose to …%, there is a significant growth….
Maps: học những từ như is demolished … to make way for; hoặc is replaced with; hoặc is knocked down… to developed….
Process: học những từ như Following this, Thereafter, At the first stage of the process, the clay is dug from the ground, before being delivered to/transported to,….

Đọc thêm:  Có nên dùng đảo ngữ để có được điểm cao trong IELTS Writing?

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X