Ngắn mà chất – Sử dụng To/By/Of/At/With trong Writing

Ngắn mà chất – Sử dụng To/By/Of/At/With trong Writing

To:

đặt trước một số liệu mới, mang nghĩa tăng đến/ giảm xuống mức
 The number of people bitten by dogs in VN increased to 400 in 2017. 

By:

Đặt trước số chênh lệch giữa hai thời điểm, mang nghĩa tăng lên thêm/ giảm đi bao nhiêu và dùng sau V + Adv
 The number of people bitten by dogs in VN increased by 100 between 2016 and 2017 (100 là sự chênh lệch số liệu năm 2016 và năm 2017). 

OF:

Tương tự By, chỉ khác dùng trong sau Adj + Noun
 the number of people bitten by dogs in VN saw an increase of 100 between 2016 and 2017 

AT:

Diễn tả số liệu tại 1 điểm cố định HOẶC diễn tả điểm đỉnh
 In 2017, the number of people bitten by dogs in VN was largest, at 400.   the number of people bitten by dogs in VN peaked at 400 in 2018 

With:

Dùng đưa thêm số liệu nhằm support cho 1 “idea- ý kiến” được đưa trước đó, vừa dùng miêu tả tại 1 điểm hoặc xu hướng
 In 2017, Dog bites were very common in Vietnam (đây là idea), with 400 girls being bitten by dogs. 

Đọc thêm:  5 KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG ĐỂ RINH IELTS 6.5

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X