NHỮNG LỖI SAI CƠ BẢN HẦU NHƯ AI CŨNG GẶP TRONG IELTS WRITING

NHỮNG LỖI SAI CƠ BẢN HẦU NHƯ AI CŨNG GẶP TRONG IELTS WRITING

I. LỖI NGỮ PHÁP

1. Sử dụng mạo từ The
Ví dụ về cách sử dụng mạo từ The:

 • Những đối tượng duy nhất: The sun, the moon, the earth…
 • Trước danh từ đã được đề cập trước đó
 • Dùng với tính từ để chỉ 1 nhóm người, một tầng lớp trong xã hội: The rich, the poor
 • Dùng với những từ ‘first’, ‘second’, ‘only’
 • Dùng trước những danh từ riêng

lỗi ielts writing hay gặp
2. Sử dụng viết tắt

3. Danh từ đếm được, danh từ không đếm được

 • Một số danh từ không đếm được như : knowlegde, information, money, advice, food, research, traffic, travel, entertainment, work, advertising …

4. V-ing hay to + V

 • Những từ theo sau là To+V: Afford, appear, intend, ask, bear, begin, choose, decide, expect…
 • Những từ theo sau là V-ing: Avoid, Begin, Finish, Give up, Postpone, Quit, Risk, Start…

5. Thì của động từ

6. Số ít, Số nhiều

7. Cấu trúc song song

8. Chèn số thay vì chữ

lỗi ielts writing hay gặp

II. LỖI TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. Lối viết cá nhân

 • Những cụm từ bạn nên dùng để thể hiện quan điểm:
  • I agree/ I disagree
  • To my mind
  • In my view
  • In my opinion
  • I think/I believe
2. Lối viết tuyệt đối

 • Hãy dùng những cụm từ sau để giảm tính chắc chắn của câu văn
 • Trạng từ chỉ tần suất : Thay vì sử dụng always, never => often, usually, sometimes
 • Trạng từ chỉ mức độ tuyệt đối bao gồm: Thay vì Obviously, definitely, absolutely, completely, entirely… => May, might, tend to, would, can, could, be likely to…
 • Chỉ lượng tuyệt đối : Thay vì most, all… => many, much, some, several,…
Đọc thêm:  6 Lỗi thường gặp trong IELTS Academic Writing

3. Lạm dụng ngôi thứ nhất

 • Việc làm dụng ngôi thứ nhất sẽ giảm đi tính khách quan và học thuật của bài viết

4. Đưa ví dụ không hợp lý

 • Đưa số liệu không chính xác với thực tế.
 • Đưa thông tin không liên quan với nội dung
 • Viết sai tên riêng

lỗi ielts writing hay gặp

III. LỖI TỪ VỰNG

 • Dùng từ quá cao siêu
 • Dùng từ không phù hợp
 • Nhiều bạn bị ảnh hưởng bởi cách viết và văn phong tiếng việt và như thế sẽ không đúng trong tiếng anhBạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X