Trong IELTS Writing task 1 có nên dùng cụm từ “Given is the graph…” ?

Trong IELTS Writing task 1 có nên dùng cụm từ “Given is the graph…” ?

Cụm từ “Given is the graph” đã được chuyền tai, truyền miệng nhau rất nhiều trong giới học IELTS. Với cấu trúc nghịch đảo, cụm từ này được xem là một cứu cánh, một sự thay thế hay ho cho cụm “The graph illustrates” vốn hay được xem là ‘tầm thường’. Như vậy, thực hư của việc này ra sao? Chúng ta sẽ tìm kiếm những bằng chứng sách vở.

A. Nguồn gốc ra đời của cụm ‘Given is the graph…’

Cụm từ này được tìm thấy trong sách ‘Write Right’ Của Julian Charles, do một nhà xuất bản Trung Quốc phát hành. Quyển sách này hay có phần phân loại câu theo level, Ví dụ:

 • Band 5: The diagram given shows how mobile phones are recycling.
 • Band 6: The diagram given shows how mobile phones are recycling
 • Band 7: Given is a diagram illustrating the process by which mobile phones are recycled

Theo cách nhìn nhận của tác giả sách này thì một câu có thể được chấm theo band, và sẽ có câu band cao hơn câu kia. ‘Given is…’ luôn luôn được xem là câu band 7+. Tác giả của sách là Julian Charles, và tác giả này chưa thấy xuất bản một quyển sách nào khác.

ielts writing task 1

B. Giải thích ngữ pháp đằng sau ‘Given is…’

Theo The Longman Grammar of Spoken and Written English, điểm ngữ pháp này gọi là Fronting của past participle (việc đưa cụm quá khứ phân từ ra đầu câu).
Một số ví dụ phổ biến của điểm ngữ pháp này trong đời sống hằng ngày:

 • Enclosed is a card for our perrnanent signature.
 • Gone are the days when women are supposed to stay home and cook dinner.

Đây là một điểm ngữ pháp hoàn toàn đúng.

Đọc thêm:  Hướng dẫn toàn tập về IELTS Writing Task 1

C. Đối chiếu với kho dữ liệu của COCA (Corpus Of Contemporary American English)

COCA là một kho tàng dữ liệu lớn nhất với hơn 1 tỷ dữ liệu ngôn ngữ cả nói và viết. Mình đã tiến hành cho chạy cụm này và những cụm tương tự trong kho tàng COCA, và có những phát hiện sau:

 • ‘Given is the diagram illustrating’: 0 kết quả
 • ‘Given is the diagram’: 0 kết quả
 • ‘Given is the chart illustrating’: 0 kết quả
 • ‘Given is the chart’: 0 kết quả

Qua dữ liệu trên, ta có thể thấy rằng cụm từ này trong thực tế không được dùng trong tiếng Anh của người Mỹ. Kho dữ liệu tương ứng là BNC (British National Corpus) cũng cho kết quả là 0.

D. Đối chiếu với cho bài mẫu của Examiners

Trong kho dữ liệu bài mẫu của examiners và các nguồn có uy tín (Cambridge, Oxford, Macmillan), không có bài nào sử dụng phương pháp này. Hầu như tất cả các bài đều bắt đầu bằng thủ pháp thông dụng là ‘the graph + verb‘ (i.e. the line graph compares…)

E. Kết luận

Dựa vào những thông tin trên, ta có thể rút ra được các kết luận sau:

  • Given is...’ là một cụm từ phù hợp và đúng ngữ pháp.
  • Tuy nhiên, cụm ‘given is the chart…‘ không được dùng trong đời sống hằng ngày, cũng như trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 từ các nguồn uy tín. Cách viết thông dụng hơn là ‘the graph illustrates…’
Đọc thêm:  Đề thi IELTS Writing Task 2 đã bẫy bạn như thế nào?

Riêng cá nhân mình, mình chưa bao giờ sử dụng cụm này trong bài thi. Không dùng nó thì điểm…vẫn cao, nhưng nếu dùng thì không cẩn thận sẽ bị xem là memorised phrase, và điều đó không có lợi cho điểm số của bạn.

cách viết ielts writing task 1 band 7

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X