20 COLLOCATIONS KHẮC CỐT GHI TÂM CHO BÀI THI IELTS MƯỢT MÀ.

20 COLLOCATIONS KHẮC CỐT GHI TÂM CHO BÀI THI IELTS MƯỢT MÀ.

Collocation là một trong những yếu tố quan trọngg giúp bạn viết và nói Tiếng Anh được trôi chảy và tự nhiên. Đây cũng là một công cụ không thể thiếu cho những bạn nào muốn nâng band điểm của mình. Vì vậy, hôm nay mình chia sẻ với các bạn 20 collocation sẽ giúp bạn ăn điểm trong IELTS.

1. To contribute to something: Đóng góp vài cái gì đó
2. To keep up with your study: Bắt kịp chương trình học
3. To solve the problem: Giải quyết vấn đề
4. A sense of accomplishment: Cảm thấy thành công/ thỏa mãn
5. To run my own business: Tự kinh doanh
6. Make a profit: Tạo lợi nhuận
7. To satisfy somebody’s needs/ requirements: Thỏa mãn nhu cầu của ai đó
8. To have right to do something: Có quyền làm cái gì đó
9. To meet the need/ demand: Đáp ứng được nhu cầu
10. While-collar workers: Nhân viên văn phòng
11. A burden on society: Gánh nặng xã hội
12. Sexual discrimination: Phân biệt giới tính
13. To cause somebody to do something: Khiến ai đó làm cái gì đó
14. To play an vital role in (doing) something: Có vai trò quan trọng trong việc gì đó
15. Great admiration: Sự ngưỡng mộ to lớn
16. A large population: Dân số đông
17. To be in deep trouble: Dấn sâu vào rắc rối
18. To enlarge knowledge: Mở rộng kiến thức
19. Gain knowledge: Nâng cao kiến thức/ có thêm kiên thức
20. Earning a living: Kiếm sống

Đọc thêm:  Từ vựng đẳng cấp dùng để lấy Band 9.0

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X