Quy tắc ghi nhớ trật tự tính từ và trạng từ trong tiếng Anh

Quy tắc ghi nhớ trật tự tính từ và trạng từ trong tiếng Anh

Nếu bạn cần sử dụng nhiều hơn 1 tính từ hay trạng từ để miêu tả một sự vật, hiện tượng, hành động thì viết như thế nào?
Trong tiếng Anh, việc sử dụng tính từ đứng trước danh từ hay trạng từ sau động từ cũng có “trật tự” nhất định.

tiếng anh căn bản

I. QUY TẮC OSASCOMP: GHI NHỚ TRẬT TỰ TÍNH TỪ TRONG TIẾNG ANH

Ở đây, chúng ta sẽ thực hiện PHÂN LOẠI các tính từ đặt trước danh từ. Trong tiếng Anh, thứ tự này được gọi là Royal Order of Adjectives

  • Determiner (Từ hạn định): đây không phải tính từ, tuy nhiên, chúng được thêm vào. Chúng luôn đứng trước tính từ: The, your, our, that, these,…
  • Quantity (Số lượng): One, seven, many, few
  • Opinion (Quan điểm): Delicious, heroic, misunderstood, valuable.
  • Size (Kích cỡ): Huge, tiny, small, medium-sized
  • Age (Tuổi): New, old, decades-old, second-newest
  • Shape (Hình dáng): Square, round, triangle, geometric
  • Color (Màu sắc): Blue, gray, yellow, red
  • Origin (Nguồn gốc): American, African
  • Material (Chất liệu): wooden, velvet
  • Purpose (Tác dụng. Mục đích): Hound dog, washing machine, pickup truck, vampire bat

Như vậy, bạn có thể ghi nhớ Thứ tự của tính từ:

[Determiner – Quantity] [Opinion – Size – Age – Shape – Color – Origin – Material – Purpose] [Noun]

30 lỗi sai ngữ pháp tiếng anh thường gặp

II. QUY TẮC GHI NHỚ TRẬT TỰ TRẠNG TỪ TRONG TIẾNG ANH

Tương tự như tính từ, trạng từ cũng có thứ tự ưu tiên khi bạn sử dụng nhiều hơn:

[Manner – Place – Time]
(cách thức – địa điểm – thời gian)
Eg: I’ll meet you outside the station at six o’clock (outside the station = place, six o’clock = time)

Đọc thêm:  Cách lập kế hoạch hoàn mỹ cho kỳ thi IELTS

Hy vọng các bạn đã phân biệt được trật tự của các tính từ và trạng từ.

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X