Tổng hợp 120 đề IELTS Speaking Part 2 thường gặp nhất và chiến thuật + chuẩn bị

Tổng hợp 120 đề IELTS Speaking Part 2 thường gặp nhất và chiến thuật + chuẩn bị

Nếu như phần 1 và phần 3 là phỏng vấn, Speaking trong phần 2 sẽ yêu cầu bạn thuyết trình hay độc thoại về một chủ đề.
Thời gian: khoảng 2 phút.

Kết thúc bài nói, giám khảo có thể hỏi 1-2 câu giúp bạn mở rộng ý trước khi chuyển sang phần sau
Số lượng câu hỏi: 1 câu chính

Dụng cụ: bạn sẽ được phát một tờ giấy bao gồm chủ đề và những gợi ý về key points

-> Lưu ý: bạn không cần thiết phải nói hết các ý được nêu ra và cũng không cần thiết phải nói theo dàn này. Đây chỉ là gợi ý mà thôi.

Chuẩn bị cho IELTS SPeaking Part 2 như thế nào?

Khác với part 1 và 3, ở phần thi nói này, bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị bài thuyết trình của mình. Giám khảo có thể sẽ ngắt bạn giữa chừng khi hết thời gian, đừng lo bị trừ điểm, nếu bị trừ là do bạn nói “dỡ” mà nói dài thôi, dỡ đây là về phát âm, ngữ pháp các thứ chứ ko phải nội dung bạn dỡ nhe. Chính vì vậy để có 1 phần thi tốt điều cần nhất là phải có chuẩn bị về ý, từ ý muốn nói bạn sẽ chuẩn bị từ vựng mà mình cần dùng trong ý đó. Hãy chọn lọc từ vựng nào áp vào hoàn cảnh của mình mà mình dùng nhiều nhất, học cách phát âm nó chuẩn chỉ là ok, chứ mà cứ list ra mấy trăm từ thì có mà chết, tới lúc thi quên hết cho mà xem. Chọn vài chục từ xịn mà có thể dùng cho nhiều hoàn cảnh, nhiều thứ khác nhau.

Cách để kéo dài câu trả lời trong ielts speaking (1)
Tham khảo bài này để có thêm kinh nghiệm xử lý Part 2 nhé

Chiến thuật trả lời ăn điểm với Speaking Part 2

Giới thiệu chủ đề + Kể câu chuyện cá nhân liên quan đến chủ đề
Giới thiệu chủ đề + Miêu tả chủ đề + Kể câu chuyện cá nhân liên quan đến chủ đề
Khi kể câu chuyện cá nhân, hãy đảm bảo những yếu tố sau:
Liên quan đến chủ đề được hỏi
Có một vấn đề, khó khăn mà bạn gặp phải
-> Kể về tình huống, vấn đề, và cách giải quyết

120 đề bài thường gặp trong Speaking Part 2

Mình gửi các bạn những đề trong speaking mà mình tổng hợp được nhé! Mọi người nhớ thả tim cho mình nghen

1. Describe your favourite season or time of the year.
2. Describe an occasion when you got up very early.
3. Describe an experience of good service in a shop or a restaurant.
4. Describe an outdoor activity you like to do.
5. Describe one of your best (= one of your close, or good) friends.
6. Described a success you have had in your life.
7. Describe a family (not your own family) that you like.
8. Describe a photo of yourself that you had taken.
9. Describe a free-time activity that you like to do after you have finished your study or work.
10. Describe a person you know whose job is important to society.
————–
11. Describe a house or apartment you would like to live in.
12. Describe an advertisement you have seen.
13. Describe an area of science that you are interested in (medicine, psychology, etc.)
14. Describe a bicycle/motorbike/car trip that is interesting.
15. Describe someone or something that made a lot of noise.
16. Describe a song that has special meaning for you.
17. Describe an important holiday (or festival) that is celebrated in your country.
18. Describe a film you watched at home or in a cinema.
19. Describe a (recent) time when you looked at the sky (either day or night).

20. Describe a recent event (or something you did) that made you happy.
————–
21. Describe a difficult decision that you made.

22. Describe a polluted place.
23. Describe a historic event in your country.
24. Describe a place where you (usually / often) go to relax. (Not your home)
25. Describe a long car journey you went on.
26. Describe a team project for study or entertainment.
27. Describe someone you know who recently moved to new accommodation.
28. Describe a good part of your personality or character.
29. Describe a short trip that you frequently make (or, take) but dislike.

30. Describe a garden or park you enjoyed visiting.
————–
31. Describe a person you know who dresses well.
32. Describe a person you know who speaks a second (or foreign) language well
33. Describe a person (you know) who travels a lot by plane.
34. Describe the member of your family who you spend the most time with
35. Describe a well-paid job that you will be good at.
36. Describe an occasion when you unexpectedly met someone you know.
37. Describe an article you read in a magazine or on the internet about healthy living.
38. Describe a person (you know), much older than you, who you admire.
39. Describe a television program that you like to watch.
40. Describe the first time you used a foreign language to communicate.
————–
41. Describe an occasion when you helped someone.
42. Describe what you think would be the perfect job for you.
43. Describe a foreign country you would like to go to. (A country you have not been to)
44. Describe a time when you did something to help someone you didn’t know.
45. Describe a subject you didn’t like before but are interested in now.
46. Describe situation when a child made you laugh.
47. Describe an indoor game that you played when you were a child.
48. Describe a long walk that you went on.
49. Describe a shop opened in your hometown.
50. Describe an experience that when you spent time with a child.
————–
51. Describe a person you were friendly to, although you did not really like them (him or her)
52. Describe something special you would like to buy (in the future).
53. Describe a time when (you think) someone (you know) did not tell you the complete truth.
54. Describe something that you have shared with others (or another person).
55. Describe a course you would like to study (or, do).
56. Describe a positive change that you made to your life.
57. Describe an interesting house or apartment you visited.
58. Describe the most polite person you know.
59. Describe two people you know from one family.
60. Describe an unforgettable experience you have had.
————–
61. Describe a person who you have met before and you want to know more about.
62. Describe a famous person in your country.
63. Describe a kind of weather you like.
64. Describe a popular place where people like to go swimming.
65. Describe a situation that made you a little angry.
66. Describe a skill you learned when you were a child.
67. Describe a time when you forgot something important.
68. Describe a sport stadium that’s important in your city.
69. Describe a product you bought that you were happy with.
70. Describe a goal that you would like to achieve.
————–
71. Describe an activity you do for your health or fitness.
72. Describe a big company that you would like to work in.
73. Describe a time when someone apologized to you.
74. Describe a story or a novel that was particularly interesting to you.
75. Describe some local news that people in your locality are interested in.
76. Describe a special toy you had in your childhood.
77. Describe a time when you saw an interesting animal.
78. Describe a meal you had your friends (in someone’s home or in a restaurant).
79. Describe an item of clothing that was bought for you.
80. Describe a time when the weather caused you to change your plan.
————–
81. Describe a time you needed to use imagination.
82. Describe a tall building you like or dislike.
83. Describe a time when you were very busy.
84. Describe an activity that makes you feel excited.
85. Describe a piece of equipment in your home.
86. Describe an ambition that you have not yet achieved.
87. Describe an exciting sport you know.
88. Describe a photograph in your home.
89. Describe something special that you saved money to buy.
90. Describe your favorite movie.
————–
91. Describe a happy family event from your childhood.
92. Describe a gift that you recently gave to others.
93. Describe an area of subject that you are interested in (such as physics,mathematics).
94. Describe a small business that you would like to open, (or, start or run or own or have) if you had the chance.
95. Describe a time you missed an important appointment for something.
96. Describe a place in other countries where you would like to work.
97. Describe a successful small business that you know.
98. Describe a person/something that made you laugh.
99. Describe an item of electronic equipment that you would like to have.
100. Describe some paid work (or, a paid job) that you or a friend enjoyed doing.
————–
101. Describe something you do that keeps you fit. (or, that helps to keep you fit)

102. Describe a sport that you prefer to do and is a little expensive.
103. Describe a plan you made in your life (except work or study).
104. Describe a leader who you admire.
105. Describe an experience in which the use of a mobile phone was not allowed.
106. Describe an interesting neighbor you have/had.
107. Describe a member of your family who you would like to work with.
108. Describe a magazine or newspaper that you like to read.
109. Describe a new skill you would like to learn.
110. Describe a kind of foreign food you have had.
————–
111. Describe a holiday you want to go on in the future.
112. Describe a time when you made a mistake.
113. Describe a person who you like to spend time with.
114. Describe some good news you got from television or the internet.
115. Describe a time when you got lost.
116. Describe an historic building that you have visited.

117. Describe a tourist site in your country that you enjoyed visiting.
118. Describe a family member who has an important influence on you.
119. Describe a book that you want to read again.
120. Describe a decision made by others that you disagreed with.
Đọc thêm:  Đề thi IELTS mới nhất tổng hợp trong tuần qua #8

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X