[Download] UPDATE – IELTS Cambridge 15 Full Version 2020

[Download] UPDATE – IELTS Cambridge 15 Full Version 2020

Authentic examination papers from Cambridge Assessment English provide perfect practice because they are EXACTLY like the real test.

IELTS (The International English Language Testing System) is an English exam to assess the language abilities of people who want to work or take a higher educational degree in countries where English is the first language of communication.

This IELTS exam is under the control of four organizations:

  • British council,
  • Cambridge University,
  • IELTS Australia and
  • IDP.

If you start to prepare for IELTS test, you should have to answer previous IELTS exams to be familiar with the test format.

Each year, Cambridge University publishes a new IELTS book for preparation.

Till now, there are fourteen- 15 IELTS books in a series called “Cambridge IELTS books“:

Bộ 3 tạp chí IELTS cực xịn và bánh cuốn, hình ảnh trong đó cực đẹp, nhiều thứ hay ho ở trỏng. CLICK HERE TO GET ALL

– Cambridge IELTS book 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 and IELTS 15 Academic Student’s Book with Answers will be released this year at the end of June this year.
Inside IELTS 15 Academic with Answers with Audio you’ll find FOUR complete examination papers plus details of the different parts of the test and the scoring system, so you can familiarise yourself with the Academic test format and practise your exam technique. Download the audio for the Listening tests, example Speaking test video, answer keys with extra explanations and sample Writing answers (instructions on inner front cover), or access your audio and video directly via QR codes in the book.

IELTS Cambridge 15

—-

Nội dung chính của bộ sách Cambridge IELTS:

Bộ sách để test thử thần thánh mà mọi con dân đều phải có để mà luyện. CLICK HERE TO GET ALL

– Giải thích chi tiết cho từng bài thi và phần thi
– Ví dụ về các loại câu hỏi khác nhau cho từng phần
– Phân tích các kỹ năng ngôn ngữ và chiến lược cần thiết cho từng loại câu hỏi
– Bài tập nâng cao, xây dựng, rèn luyện các kỹ năng
– Chi tiết về những lỗi thường gặp và cách tránh chúng
– Mẹo học và mẹo kiểm tra để giúp bạn đạt được điểm tốt nhất
– Video về các bài kiểm tra nói thực tế
– 08 bài kiểm tra chính thức giúp bạn tự kiểm tra trình độ của bản thân với format bài thi

ielts cambridge 15

CLICK HERE TO GET ALL

Không còn mất thời gian tìm kiếm tài liệu nữa, Sharenha cho phép bạn DOWNLOAD 65 khóa học trọn bộ và hàng ngàn bộ tài liệu IELTS chất lượng từ các tên tuổi lớn

X