10 câu quote về Life để làm status đăng Facebook

10 câu quote về Life để làm status đăng Facebook

1/ The busy have no time for tears.
– Người bận rộn không còn thời gian để khóc.

2/ When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.
– Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

3/ An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.
– Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

4/ Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.
– Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.

5/ Love on. It is just a chapter in the past, but don’t close the book, just turn the page.
– Hãy tiếp tục bước đi. Đó chỉ là một phần nhỏ trong quá khứ. Đừng đóng cả quyển sách lại, hãy chỉ lật sang trang mới!

6/ Never say all you know. And never believe all you hear.

– Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

7/ Learn to earn, not to save.
– Hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm.

8/ Life is not fair – get used to it!
– Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng!

9/ Life is short, smile while you still have teeth!
– Cuộc sống vốn rất ngắn. Hãy mỉm cười khi bạn vẫn còn có thể!

Đọc thêm:  Trung tâm Eagle lừa đảo - 15 triệu không cánh mà bay

10/ Life is really simple, but we insist on making it complicated.
– Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên.

cách học ielts

 

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X