Bí kíp IELTS – Kỹ thuật KEYWORDS trong IELTS Reading

Bí kíp IELTS – Kỹ thuật KEYWORDS trong IELTS Reading

Để làm tốt reading, một điều bạn cần master là khả năng tìm keywords. Các câu hỏi trong reading đều chứa keywords, và trong bài đọc sẽ có các diễn đạt tương đương với các keywords trong câu hỏi. Các bạn cần phải nắm rõ 02 loại keywords trong reading như sau.

Keywords loại 1: không thể paraphrase được


Đây là những từ khóa đặc biệt. Chúng sẽ không thể bị paraphrase, và vì vậy nhất định sẽ xuất hiện ở đâu đó trong bài đọc. Loại từ khóa này giúp chúng ta nhanh chóng xác định phần thông tin có liên quan đến đáp án. Keywords loại 1 gồm có:

  • Tên riêng

Ví dụ: John, Peter, New York, Samsung Galaxy

  • Ngày tháng năm
  • Thuật ngữ

Ví dụ: cancer, inflation, interest rate
phương pháp làm reading ielts

Keywords loại 2: có thể paraphrase

Đây là những từ khóa có thể bị paraphrase, vì vậy từ khóa trong câu hỏi sẽ không giống từ khóa tương ứng trong bài đọc.
Một số cách paraphrase phổ biến:

  • Dùng diễn đạt tương đương

Ví dụ:
University students = those who study in college

  • Dùng phương pháp “chung chung – cụ thể”

Đây là phương pháp mà người viết sẽ dùng một diễn đạt chung chung để paraphrase một diễn đạt cụ thể, hoặc ngược lại.
>Ví dụ:
Câu hỏi có cụm từ ‘soft drinks’, thì rất có thể diễn đạt tương đương trong passage là ‘Pepsi and Coke’
Câu hỏi có cụm từ ‘junk food’, thì rất có thể diễn đạt tương đương trong passage là ‘hamburgers and instant noodles’

  • Dùng pronouns (phương pháp referencing trong writing)
Đọc thêm:  IELTS Reading - Chiến thuật và Mẹo làm dạng bài Multiple Choice 2021

Ví dụ:
Technology plays an important role in economic development. It enables workers to be more productive.
–> Ở đây technology được paraphrase thành it
Some university subjects may be useless. Therefore, it is a waste of time to learn them.
–> Ở đây subjects được paraphrase thành them.

  • Dùng grammar (thay đổi từ loại hoặc thay đổi cấu trúc câu)

Ví dụ:
People who try to pursue their goals may feel frustrated sometimes.
= The pursuit of goals may be frustrating sometimes.
I want to contribute to my company.
= I want to make contributions to my company.
phương pháp làm reading ielts

Ứng dụng phương pháp keywords vào IELTS reading

Để làm ví dụ cho các bạn, mình sẽ trích một đoạn text trong bài đọc và phần câu hỏi như sau.
*Text:
 Only a small number of tree species have the genetic capacity to grow really big. The mightiest are native to North America, but big trees grow all over the globe, from the tropics to the boreal forests of the high latitudes. To achieve giant stature, a tree needs three things: the right place to establish its seedling, good growing conditions and lots of time with low adult mortality. Disrupt any of these, and you can lose your biggest trees. 

*Câu hỏi:
The biggest trees in the world can be found in ………….
*Phân tích keywords:
The biggest trees: loại 2
Can be found: loại 2
*Keywords tương ứng trong đoạn văn:
The biggest trees = the mightiest (diễn đạt tương đương)
Can be found = are available (diễn đạt tương đương)
–> Answer: North America

Đọc thêm:  Học IELTS Reading cho người bận rộn như thế nào [Góc chia sẽ]

học ielts như thế nào
*Text:
 The largest, oldest trees would progressively die off and tend not to be replaced. According to the Clarks, this might trigger a destabilization of the climate; as older trees die, forests would release some of their stored carbon into the atmosphere, prompting a vicious cycle of further warming, forest shrinkage and carbon emissions. 

*Câu hỏi
The Clarks believe that the release of ………….. from dead trees could lead to the death of more trees.
*Phân tích keywords:
The Clarks: loại 1
The release of: loại 2
Dead trees: loại 2
Death of more trees: loại 2
*Keywords tương ứng trong đoạn văn:
The release of = would release (paraphrase từ loại)
Dead trees = older trees die (paraphrase từ loại)
Death of more trees = forest shrinkage (diễn đạt tương đương)
–> Answer: stored carbon

Các bạn hiểu hôn?

Hiểu thì comment yes để ủng hộ mình viết tiếp bài mới nhé.

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X