Có được đi học Full time khi có Work Permit tại Canada? Hãy cẩn thận!

Ngày 27 tháng 6 vừa qua, chắc hẳn nhiều người đang giữ work permit CÒN HẠN, hoặc đã nộp hồ sơ gia hạn trước ngày 7 tháng 6, đã vui mừng khi biết được mình có thể đi học thêm, bất kể full-time hay part-time và bất kể độ dài của chương trình học, theo chính sách công tạm thời mới có thời hạn ba năm. Cùng với việc cho phép sinh viên giữ study permit đang đi học full-time được làm nhiều hơn 20 giờ mỗi tuần (quy định tạm thời này sẽ hết hiệu lực cuối năm 2023

Read More

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X