Hướng dẫn làm IELTS Writing General Task 1 – Cách viết một lá thư tốt!

IELTS Writing General Task 1 là một phần quan trọng trong bài thi IELTS, đặc biệt là đối với những người muốn định cư hoặc học tập ở các quốc gia sử dụng tiếng Anh. Bài thi này yêu cầu thí sinh phải viết một email hoặc một bức thư với một số thông tin được cung cấp. Nhiệm vụ của thí sinh là phải sắp xếp và trình bày thông tin một cách rõ ràng và có cấu trúc để thông báo cho người đọc thông tin về chủ đề được đề cập. Bước 1: Đọc kỹ đề bài

Read More

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X