Tài liệu IELTS – Bộ Improve Your IELTS Listening & Speaking book | Free Download

Đây được coi là cuốn sách hiếm hoi kết hợp kỹ năng Nghe và Nói của bài thi IELTS. Các bài tập xen kẽ giúp bạn không bị nhàm chán một kỹ năng mà còn vận dụng được kiến ​​thức Listening vào Speaking và ngược lại. Cuốn sách này cũng cung cấp 10 unit với nhiều chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS và kiến ​​thức sẽ đan xen giữa Listening và Speaking:

Read More

Bạn có muốn DOWNLOAD 67 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS chất lượng từ các tên tuổi lớn

X