TỔNG HỢP ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 1 TRONG NĂM 2019

TỔNG HỢP ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 1 TRONG NĂM 2019

Dưới đây là tổng hợp các đề thi thật vừa ra trong năm 2019 mà mình đã tổng hợp từ nhiều nguồn nhé ! Đây là đề thi từ những kỳ thi thật nên các bạn hãy dành thời gian để nghiền ngẫm cũng như giải quyết chúng thì đến khi thi thì phần thi IELTS writing task 1 không còn nhiều khó khăn nữa.

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 1

Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 2

Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 3

Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 4

Đề thi IELTS writing task 1Đề thi IELTS Writing Task 1 số 5
Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 6

Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 7

Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 8

Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 9

Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 10

Đề thi IELTS writing task 1Đề thi IELTS Writing Task 1 số 11
Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 12

Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 13

Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 14

Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 15

Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 16

Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 17

Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 18

Đề thi IELTS writing task 1Đề thi IELTS Writing Task 1 số 19
Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 20

Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 21

Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 22

Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 23

Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 24

Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 25

Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 26

Đề thi IELTS writing task 1Đề thi IELTS Writing Task 1 số 27
Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 28

Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 29

Đề thi IELTS writing task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 số 30

Đề thi IELTS writing task 1

Chúc các bạn học thật tốt! 🍀
Enjoy learning with sharenha.com

Đọc thêm:  Đề thi IELTS Writing - Cập nhật đợt thi ngày 02/02/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*