One Skill Retake là gì? Trải nghiệm thi IELTS – One Skill Retake tại IDP Việt Nam như thế nào?

One Skill Retake (OSR) trong kỳ thi IELTS là một tính năng cho phép thí sinh thi lại chỉ một phần kỹ năng cụ thể mà họ muốn cải thiện điểm số. Trước đây, khi thí sinh muốn làm bài thi lại, họ phải thi lại toàn bộ các phần kỳ thi IELTS. Tuy nhiên, với tính năng OSR, thí sinh có thể tập trung vào kỹ năng mà họ muốn cải thiện mà không cần thi lại các phần khác. Ví dụ, nếu một thí sinh đã đạt điểm cao trong ba phần kỳ thi (Listening, Reading, và Speaking),

Read More

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X