Cách làm bài IETLS General Writing Task 1 hiệu quả

IETLS General writing task 1 trong kỳ thi IELTS thì hoàn toàn khác so với cách ra đề của IELTS Academic, nó ít đòi hỏi hơn trong việc tư duy suy luận hay phân tích biểu đồ như Academic. Ở IELTS General thì thí sinh được yêu cầu viết một bức thư hoặc một bài báo ngắn (150 từ) để trả lời một vấn đề cụ thể. Nhiệm vụ này tập trung vào việc kiểm tra khả năng viết của thí sinh bằng cách yêu cầu họ diễn đạt thông tin và ý tưởng một cách rõ ràng và có

Read More

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X