4 Cụm từ mà bạn Không nên sử dụng trong IELTS Speaking

4 Cụm từ mà bạn Không nên sử dụng trong IELTS Speaking

Không hẵn là sẽ bị trừ điểm nhưng nó góp phần để giám khảo chủ quan đánh giá trình độ của bạn ở band nào (dĩ nhiên là không cao) nếu bạn sử dụng nhiều lần những cụm từ dưới đây, vì sao ư, vì nó quá sức là nhàm với giám khảo luôn ấy, các thí sinh cứ suốt ngày nói những câu này riết rồi những người thi sau này khi nói như vậy sẽ bị đánh giá là không có gì đặc biệt hết. Thế nên chúng ta hãy cố gắng thay những cụm này bằng những cụm từ chất chơi hơn nha.

1. I think that

Đây là từ có thể nói là rất phổ biến khi chúng ta trả lời những câu hỏi Speaking, vừa là cụm từ để chúng ta bắt đầu trả lời câu hỏi, vừa là cách để chúng ta câu thời gian. Nhưng nếu bạn nào cũng dùng cụm này thì giám khảo sẽ dần cảm thấy khó chịu vì nó không có gì đặc sắc và vô tình sẽ làm điểm nói của chúng ta giảm xuống. Cụm từ thay thế :

 • From my perspective
 • As far as I know
 • To my knowledge
 • The way I see it

ielts speaking

2. It is my personal opinion that

Một cụm nữa cũng được nhiều bạn thi IELTS sử dụng để diễn đạt ý kiến của mình. Tuy nhiên, đây là một cách diễn đạt không tự nhiên cho lắm ở trong tiếng Anh và cũng không được nhiều người bản xứ dùng. Cụm từ thay thế:

 • If you ask me, I would say
 • In my view
 • To be honest

3. I don’t understand

Khi ta không hiểu câu hỏi nào đó trong IELTS, chúng ta có thể thể hiện luôn là chúng ta không hiểu về vấn đề được hỏi. Tuy nhiên, thể hiện bằng việc nói mỗi câu I don’t understand làm cho cuộc hội thoại sẽ rất cụt và giám khảo mất thiện cảm. Cụm từ thay thế:

 • I do not have any experience in this field so I cannot give a definite answer to that.
 • I’m not interested in…so I have no idea about it.
 • It’s not easy to talk about a brand – new topic that I have no clue about.

4. That’s a very interesting question

Đây là cụm mà chúng ta hay dùng để cảm thán khi bắt đầu trả lời câu hỏi. Tuy vậy, có lẽ do được các thí sinh sử dụng quá nhiều nên nó trở thành cliches và giám khảo không mấy thiện cảm nữa. Một là chúng ta đi thẳng vào câu hỏi hoặc là chúng ta hãy lựa chọn những cách câu giờ sau. Cụm từ thay thế:

 • That question really intrigues me.
 • That question really boggles my mind.
 • What a thought – provoking question !

từ vựng ielts

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X