Cách viết một đoạn văn dùng cấu trúc “FIRSTLY, SECONDLY, FINALLY”

Cách viết một đoạn văn dùng cấu trúc “FIRSTLY, SECONDLY, FINALLY”

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn DÙNG CẤU TRÚC “FIRSTLY, SECONDLY, FINALLY” trong bài luận Ielts. Đây là một cấu trúc trình tự thời gian rất rất là thường xuyên được sử dụng trong các bài thi, nhất là IELTS Writing Task 2

🔹 Mình cùng nhau quan sát đề thi IELTS Writing 13/01/2018.

Đề thi IELTS Writing
People living in large cities face several problems. What are these problems? Should governments encourage people to move to smaller towns?

Một số người sống ở các thành phố lớn đối mặt với nhiều vấn đề. Các vấn đề đó là gì? Chính phủ có nên khuyến khích người dân chuyển về các thị trấn nhỏ hơn không?

….

Cách viết body với cấu trúc “firstly, secondly, finally”

BODY 1:
Bắt đầu với một topic sentence ngắn gọn để giới thiệu về ý chính của đoạn văn:
 “There are several issues that inhabitants of cities are confronting with.” 

Bắt đầu cấu trúc với Firstly:
Firstly, living in major regions is stressful.

Chúng ta sẽ giải thích thêm cho câu này:
 ” Apparently, employees working in urban areas often have to work very hard in order to complete overwhelming workloads, which in the long run may result in work-related stress. “ 

Sau đó, chúng ta sẽ viết luận điểm thứ hai :
Thay vì dùng “Secondly”, mình sẽ dùng” cấu trúc “The second one is + noun” để bài viết đa dạng hơn
 ” The second one is a decreased quality of life among people living in these areas.” 

The second one is + Noun

Chúng ta sẽ giải thích thêm cho câu này:
 Since large cities are densely populated, the number of private vehicles on the roads is usually high. The gas emission, the smell of burned fuels from motorcycles and cars and traffic noise lead to a severely polluted living environment. 

Tiếp theo, chúng ta viết luận điểm cuối:
 ” Finally, urban areas tend to suffer from social problems such as higher crime and poverty rates compared to rural areas.” 

Tiếp tục sử dụng cấu trúc “firstly, secondly, finally” với body 2

học ielts như thế nào

BODY 2:
Bắt đầu với một topic sentence ngắn gọn để giới thiệu về ý chính của đoạn văn:
 ” I believe that city dwellers should be encouraged to relocate to less developed regions. “ 

Bắt đầu cấu trúc với Firstly:
 Firstly, such relocation could greatly alleviate the population density in major cities. 

Chúng ta sẽ mở rộng thêm cho câu này:
 ” This leads to a decrease in the number of privately owned vehicles and in turn an improvement in the air quality.” 

Sau đó, chúng ta sẽ viết luận điểm thứ hai :
 Secondly, if a considerable number of people move to the suburban areas, there will be less job competition in municipal areas. 

Chúng ta sẽ mở rộng thêm cho câu này:
 The unemployment and the crime rate will decrease as a result. 

cấu trúc firstly, secondly

Tiếp theo, chúng ta viết luận điểm cuối:
 Lastly, there will be more space for residential areas and recreation complexes. 

Cuối cùng, thêm một câu để kết thúc đoạn văn:
 Therefore, citizens of metropolitans will have better access to accommodation and urban infrastructure. 

☀ Hi vọng với chia sẻ trên, bạn đã bỏ túi cho mình được những kinh nghiệm hữu ích để viết luận nhé.

Các bạn xem bài mẫu hoàn thiện do Ms. viết trong hình nhé
Chúc các bạn học thật tốt! 🍀
đề thi ielts writing 1

đề thi ielts writing

 

tài liệu ielts miễn phí

tài liệu ielts writing
Tài liệu Writing của sếp Tùng, GV số 1 Việt Nam với 4 lần thi đc 9.0. CLICK VÀO HÌNH TO SEE THEM

Best porn site https://noodlemagazine.com – Watch porn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X