LIÊN TỪ (CONJUNCTIONS) – VŨ KHÍ NÂNG ĐIỂM IELTS WRITING

LIÊN TỪ (CONJUNCTIONS) – VŨ KHÍ NÂNG ĐIỂM IELTS WRITING

Conjunctions (liên từ) là những từ liên kết các từ, cụm từ hoặc mệnh đề với nhau. Nếu không có liên từ, bạn sẽ phải diễn đạt một ý phức tạp trong rất nhiều các câu nhỏ và đơn giản.

Example:
Sentence 1: Computers have improved the way people communicate at the workplace.
Sentence 2: An increasing number of companies are now using the email as a form of communication.

2 câu trên không sai về mặt ngữ pháp. Nhưng chúng sẽ tạo cảm giác rời rạc – là 2 câu độc lập chứ không có sự gắn kết rõ ràng với nhau.

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sử dụng liên từ. Liên từ sẽ giúp bạn sẽ có được một câu hoàn chỉnh với đầy đủ ý nghĩa: Computers have improved the way people communicate at the workplace, SO an increasing number of companies are now using digitalized forms of communication such as the email for information exchange.

CONJUNCTIONS là gì

A. CONJUNCTIONS LÀ GÌ, NÓ ĐÓNG VAI TRÒ GÌ TRONG IELTS WRITING?

Trong ảnh lần lượt là yêu cầu cho BAND 6 và BAND 7 phần GRAMMATICAL RANGE AND ACCURACY cho Writing task 2 trong Band Descriptors. Như các bạn cũng thấy, từ band 6 giám khảo đã yêu cầu bài viết cần có cả CÂU ĐƠN (chỉ có 1 mệnh đề) và CÂU GHÉP, CÂU PHỨC xen kẽ nhau.

Để đạt từ band 7 trở lên, giám khảo sẽ khó tính hơn, bạn cần dùng A VARIETY OF COMPLEX STRUCTURES. Complex structures ở đây bao gồm các CÂU GHÉP VÀ CÂU PHỨC (câu có nhiều hơn 1 mệnh đề – mình sẽ giải thích rõ sự khác nhau của 2 loại câu này ở phần “ngoại truyện” gần cuối bài viết). Có nhiều cách để hình thành 1 câu ghép và câu phức, và 1 trong các cách đơn giản đó là dùng Conjuntions để KẾT NỐI CÁC TỪ/CỤM TỪ/MỆNH ĐỀ ngắn vào thành một câu dài hoàn chỉnh.

Đọc thêm:  IELTS Writing - Độ mạch lạc quan trọng như thế nào trong một bài luận IELTS

1. Liên từ đẳng lập – Coordinating Conjunctions:
Coordinating Conjunctions liên kết các từ, cụm từ và mệnh đề tương đương về ngữ pháp.
Các conjunctions phổ biến là: AND, NOR, OR, BUT, YET, SO, FOR hay còn có thể nhớ rút gọn thành FANBOYS.
e.g 1: It is a small car, YET it is surprisingly spacious.
e.g 2: I’d like pizza OR salad for lunch.
e.g 3: Few young people read newspapers because the language is too difficult AND the style and content is usually quite serious.

2. Tương liên từ – Correlative Conjunctions
Correlative conjunctions là các cặp liên từ đi cùng nhau.
Tương liên từ là những cặp liên từ để nối các cụm từ hoặc mệnh đề tương đương về mặt ngữ pháp: động từ-động từ, danh từ-danh từ, tính từ-tính từ,…Một số ví dụ như EITHER – OR, NEITHER – NOR, NOT ONLY – BUT ALSO.
e.g 4: You must EITHER ACCEPT the terms OR WITHDRAW from the race.
e.g 5: Many soldiers were BOTH young AND inexperienced.
e.g 6: Not only am I finished with studying for the coming English test, but I’ve also managed to get the history essay out of the way.
Hoặc “I am finished with both preparing for my English test and writing up my history essay.

3. Liên từ phụ thuộc – Subordinating Conjunctions
Liên từ phụ thuộc có tác dụng nối hai mệnh đề độc lập (independent clause: có thể đứng một mình để trở thành một câu) và mệnh đề phụ thuộc (dependent clause: luôn phải đi chung với một mệnh đề độc lập mới có thể tạo thành câu đủ nghĩa) với nhau để tạo câu phức (complex sentences) và thường đứng đầu mệnh đề phụ thuộc.
e.g.7: Although the government had been elected for a four-year term (1), the Prime Minister decided to hold an early election (2).

Đọc thêm:  Tiêu chí chấm điểm GRAMMAR trong IELTS Speaking và Writing bạn cần phải biết

Trong câu trên (1) là “dependent clause” – vì bản thân mệnh đề (1) đứng riêng sẽ không có nghĩa (mặc dù chính phủ đã được bầu nhiệm kì 4 năm  người đọc sẽ đặt ra câu hỏi “thì sao” – việc này có ảnh hưởng gì”?)

Trong câu trên (2) là “independent clause” – vì bản thân mệnh đề (2) đứng riêng vẫn sẽ mang đẩy đủ nghĩa của 1 câu (Thủ tướng quyết định tổ chức bầu cử sớm)

Trong Ví dụ trên, Surbordinating conjunction là “although”. Một số Subordinating Conjunctions phổ biến thường gặp là “BECAUSE, SINCE, AS, ALTHOUGH, THOUGH, WHILE, WHEREAS”. Đôi khi một trạng từ, chẳng hạn như UNTIL, AFTER, BEFORE có thể hoạt động như một CONJUNCTION.

e.g.8: He would not swim in the ocean BECAUSE he had seen a movie about sharks.

CONJUNCTIONS là gì

B. TỔNG HỢP DANH SÁCH CONJUNCTIONS THƯỜNG GẶP

 • Coordinating Conjunctions: for, and, nor, but, or, yet, so – FANBOYS
 • Correlative Conjunctions: both/and, either/or, neither/nor, not only/but, whether/or
 • Some Subordinating Conjunctions
  • Time: after, before, when, whenever, while, since, until, till, once, as soon as, by the time, now that
  • Contrast, alternatives: although, though, even though, even if, despite, in spite of, whereas, while
  • Reason: because, due to, in view of the fact that, since, as/so long as
  • Purpose: in case, in order to, in order that
  • Conditional: as/so long as, even if, only if, as if, provided (that), unless, in the event that, supposing

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X