Liên từ là gì? Vai trò của liên từ (conjuntions – linking word) trong IELTS Writing

Liên từ là gì? Vai trò của liên từ (conjuntions – linking word) trong IELTS Writing

Liên từ là những từ liên kết các từ, cụm từ hoặc mệnh đề với nhau, trong tiếng Anh người ta gọi là Conjuntions hay linking words, nó vô cùng quan trọng không chỉ trong IELTS Writing mà cả trong IELTS Speaking. Nếu không có liên từ, bạn sẽ phải diễn đạt một ý phức tạp trong rất nhiều các câu nhỏ và đơn giản, và không đạt được tiêu chí Coherence and Cohesion (Tính mạch lạc) trong bài thi Writing và Speaking.

Ví dụ:
Sentence 1: Computers have improved the way people communicate at the workplace.
Sentence 2: An increasing number of companies are now using the email as a form of communication.

2 câu trên không sai về mặt ngữ pháp. Nhưng chúng sẽ tạo cảm giác rời rạc – là 2 câu độc lập chứ không có sự gắn kết rõ ràng với nhau.

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sử dụng liên từ. Liên từ sẽ giúp bạn sẽ có được một câu hoàn chỉnh với đầy đủ ý nghĩa: Computers have improved the way people communicate at the workplace, so an increasing number of companies are now using digitalized forms of communication such as the email for information exchange.

Các loại Liên từ trong IELTS Writing

Như các bạn đã biết, từ band 6 giám khảo đã yêu cầu bài viết cần có cả CÂU ĐƠN (chỉ có 1 mệnh đề) và CÂU GHÉP, CÂU PHỨC xen kẽ nhau. Để đạt từ band 7 trở lên, giám khảo sẽ khó tính hơn, bạn cần dùng A VARIETY OF COMPLEX STRUCTURES. Complex structures ở đây bao gồm các CÂU GHÉP VÀ CÂU PHỨC (câu có nhiều hơn 1 mệnh đề – mình sẽ giải thích rõ sự khác nhau của 2 loại câu này ở phần “ngoại truyện” gần cuối bài viết). Có nhiều cách để hình thành 1 câu ghép và câu phức, và 1 trong các cách đơn giản đó là dùng liên từ – Conjuntions để KẾT NỐI CÁC TỪ/CỤM TỪ/MỆNH ĐỀ ngắn vào thành một câu dài hoàn chỉnh.

1. Liên từ đẳng lập – Coordinating Conjunctions:
Coordinating Conjunctions – Liên từ đẳng lập dùng liên kết các từ, cụm từ và mệnh đề tương đương về ngữ pháp.
Các conjunctions phổ biến là: AND, NOR, OR, BUT, YET, SO, FOR hay còn có thể nhớ rút gọn thành FANBOYS.
e.g 1: It is a small car, YET it is surprisingly spacious.
e.g 2: I’d like pizza OR salad for lunch.
e.g 3: Few young people read newspapers because the language is too difficult AND the style and content is usually quite serious.

2. Liên từ tương quan- Correlative Conjunctions
Correlative conjunctions – Liên từ tương quan là các cặp liên từ đi cùng nhau dùng để nối các cụm từ hoặc mệnh đề tương đương về mặt ngữ pháp: động từ-động từ, danh từ-danh từ, tính từ-tính từ,…

Một số ví dụ như EITHER – OR, NEITHER – NOR, NOT ONLY – BUT ALSO.
e.g 4: You must EITHER ACCEPT the terms OR WITHDRAW from the race.
e.g 5: Many soldiers were BOTH young AND inexperienced.
e.g 6: Not only am I finished with studying for the coming English test, but I’ve also managed to get the history essay out of the way.
Hoặc “I am finished with both preparing for my English test and writing up my history essay.

3. Liên từ phụ thuộc – Subordinating Conjunctions
Liên từ phụ thuộc có tác dụng nối hai mệnh đề độc lập (independent clause: có thể đứng một mình để trở thành một câu) và mệnh đề phụ thuộc (dependent clause: luôn phải đi chung với một mệnh đề độc lập mới có thể tạo thành câu đủ nghĩa) với nhau để tạo câu phức (complex sentences) và thường đứng đầu mệnh đề phụ thuộc.
e.g.7: Although the government had been elected for a four-year term (1), the Prime Minister decided to hold an early election (2).

Trong câu trên (1) là “dependent clause” – vì bản thân mệnh đề (1) đứng riêng sẽ không có nghĩa (mặc dù chính phủ đã được bầu nhiệm kì 4 năm  người đọc sẽ đặt ra câu hỏi “thì sao” – việc này có ảnh hưởng gì”?)

Trong câu trên (2) là “independent clause” – vì bản thân mệnh đề (2) đứng riêng vẫn sẽ mang đẩy đủ nghĩa của 1 câu (Thủ tướng quyết định tổ chức bầu cử sớm)

Trong Ví dụ trên, Surbordinating conjunction là “although”. Một số Subordinating Conjunctions phổ biến thường gặp là “BECAUSE, SINCE, AS, ALTHOUGH, THOUGH, WHILE, WHEREAS”. Đôi khi một trạng từ, chẳng hạn như UNTIL, AFTER, BEFORE có thể hoạt động như một CONJUNCTION.

e.g.8: He would not swim in the ocean BECAUSE he had seen a movie about sharks.

TỔNG HỢP DANH SÁCH CONJUNCTIONS THƯỜNG GẶP

liên từ thường gặp trong IELTS Writing
100 Liên từ thường gặp trong IELTS Writing
 • Coordinating Conjunctions: for, and, nor, but, or, yet, so – FANBOYS
 • Correlative Conjunctions: both/and, either/or, neither/nor, not only/but, whether/or
 • Some Subordinating Conjunctions
  • Time: after, before, when, whenever, while, since, until, till, once, as soon as, by the time, now that
  • Contrast, alternatives: although, though, even though, even if, despite, in spite of, whereas, while
  • Reason: because, due to, in view of the fact that, since, as/so long as
  • Purpose: in case, in order to, in order that
  • Conditional: as/so long as, even if, only if, as if, provided (that), unless, in the event that, supposing

Việc sử dụng liên từ sẽ làm cho bài văn hay bài nói của mình trở nên liền mạch và mượt mà hơn khi chuyển ý hoặc bổ sung ý, tuy nhiên bạn phải hết sức cẩn thận khi dùng liên từ vì nếu dùng sai ngữ cảnh sẽ dẫn đến bài văn trở nên sượng trân, cách tốt nhất là bạn nên sàng lọc 1 vài liên từ mà mình hay sử dụng nhiều nhất, với mỗi loại như thì chọn 1,2 từ mà an toàn có thể áp dụng cho nhiều ngữ cảnh. Việc xây dựng một danh sách các liên từ cho riêng mình sẽ đảm bảo bạn hiểu rõ cách dùng của nó nhất và nhiều khi cũng giúp bạn dễ phát triển ý khi viết hoặc nói, kiểu như mình có cụm nguyên nhân – kết quả như thế này rồi, mình sẽ nghĩ ra ý nguyên nhân rồi ý kết quả để có thể xài được liên từ đó.

Chúc bạn may mắn và kiên trì nhé.

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X