Liên từ là gì? Vai trò của liên từ (conjuntions – linking word) trong IELTS Writing

Liên từ là những từ liên kết các từ, cụm từ hoặc mệnh đề với nhau, trong tiếng Anh người ta gọi là Conjuntions hay linking words, nó vô cùng quan trọng không chỉ trong IELTS Writing mà cả trong IELTS Speaking. Nếu không có liên từ, bạn sẽ phải diễn đạt một ý phức tạp trong rất nhiều các câu nhỏ và đơn giản, và không đạt được tiêu chí Coherence and Cohesion (Tính mạch lạc) trong bài thi Writing và Speaking.

Read More

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X