Một buổi thi IELTS Computer tại Hội Đồng Anh – British Council diễn ra như thế nào?

Mục đích của bài Review này là để các bạn chuẩn bị cho một buổi thi xuôi chèo mát mái, đầu xuôi thì đuôi mới lọt được phải không. Nhất là biết trước thì cái khâu tâm lý sẽ đợ căng thẳng hơn vì đã hình dung được nó diễn ra như thế nào rồi mà.

Read More

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X