Muốn IELTS Reading 7.0 – bạn cần học những gì?

Muốn IELTS Reading 7.0 – bạn cần học những gì?

Bạn nên nhớ kỹ rằng “IELTS Reading cần nhiều kỹ thuật phù hợp, chứ không phải cứ đọc nhiều là thành công”. Sau đây là một số phương pháp luyện IELTS Reading đạt 7.0 bạn có thể tham khảo.

1. Học TIPS trong IELTS Reading

Trong các sách của Cambridge, sách nào cũng dạy rất nhiều TIPS. Các bạn nhớ học thuộc và áp dụng các mẹo làm bài này nhé.
Ví dụ riêng dạng T/F/NG có 3 tips đặc trưng này:
Cứ câu nào có từ cường điệu hoá như “always, never, all, every…” thì luôn là False hoặc Not Given.
Những câu True sẽ luôn chứa từ đồng nghĩa với dữ liệu, không bao giờ là từ chính xác từ bài đọc copy ra.
100{f3919c750933c24745704c4141b1124b6050a348edb4828602ffb20806e9bd46} các đề mình từng làm đều có ít nhất 1 đáp án TRUE, 1 FALSE, 1 NG. Nên đi thi, nếu bài toàn False và NG thì mình sẽ tìm mọi cách để đổi đáp án nào đó sang True.

👉 TIPS thì các bạn học trong: [McCarter] Tips for IELTS, [Cambridge] Complete IELTS bộ 3 cuốn và Mindset for IELTS bộ 4 cuốn nhé

2. Kỹ thuật Skimming và Scanning

Đây là 2 kỹ năng tiên quyết để nâng band Reading không còn quá xa lạ với các bạn đúng không nào.
SKIM là đọc lướt, thường là đọc câu đầu và câu cuối của mỗi đoạn để hiểu ý chính. Kỹ thuật này đặc biệt quan trọng cho 4/14 dạng reading gồm: Matching headings, Matching features, Choosing a title, Matching sentence endings

skimming và scanning là gì
Bạn có thể đọc thêm bài viết này để nắm được kỹ thuật làm IELTS Reading nhé

SCAN là đọc dò, tức là tìm một từ chính xác nào đó. Kỹ thuật này hữu ích cho 10/14 dạng còn lại bao gồm: True/False/NG, Yes/No/NG, Summary Completion, Sentence Completion, Table completion, Flow chart completion, Diagram completion, Short answer question, Multiple Choice Questions, List selection, Categorisation

3. Tăng từ vựng học thuật

Mình nhấn mạnh là từ vựng học thuật nhé. IELTS Reading là bài thi từ vựng học thuật, nhiều bạn định thi IELTS mà lại thích lang thang mấy group tiếng Anh giao tiếp hay tiếng Anh tổng quát để học thuộc lòng mấy từ lóng (slang) hay thành ngữ (idiom) thì uổng công lắm đó.

từ vựng ielts

Click to read

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X