IELTS Speaking: Làm gì khi bị bí, chả biết nói gì? (Tuyệt chiêu của thầy Tùng)

IELTS Speaking: Làm gì khi bị bí, chả biết nói gì? (Tuyệt chiêu của thầy Tùng)

Trong khi thi Speaking, sẽ có những lúc bạn gặp những tình huống khó, không biết thoát kiểu gì. Cách xử lý thực ra tuỳ vào lý do tại sao bí, và dưới đây mình có một số đề xuất phương án phản ứng như sau:

1. Bí do không có ý

IELTS Speaking không yêu cầu bạn quá am hiểu kiến thức xã hội, bạn cứ nói từ điểm nhìn hoặc trải nghiệm của bạn là được. Có thể bắt đầu bằng những câu như: “That’s a tricky question. I have to admit I don’t know the answer myself, but from my experience, …”

2. Bí do có ý mà không diễn đạt được ý:

Cứ dùng những từ mà bạn có trong đầu vào lúc đó, dù cho chúng không sát nghĩa. Khả năng cao là có ngồi một lúc nữa cũng không nghĩ ra đúng từ mình cần, nên thôi mình ưu tiên duy trì flow của câu trả lời. Biết đâu nói một lúc bạn lại nghĩ ra – lúc đó bạn có thể dùng nó cho câu kết: “I guess what I’m trying to say is …”

3. Bí do không hiểu được câu hỏi í:

Không hiểu thì không nên trả lời. Bạn nên nhờ giám khảo nhắc lại câu hỏi (repeat) hoặc tốt hơn là diễn đạt câu hỏi theo kiểu khác (rephrase). Tất nhiên đây là tình huống nên tránh trong phòng thi.

 

 

4. Bí do không biết phải kết thế nào í:

Đơn giản: paraphrase lại câu đầu.

Ví dụ:
Q: What are the benefits of reading?
A: “Reading has a lot of benefits
[trả lời phát triển ý các kiểu con đà điểu] So yeah, I think reading is wonderfully beneficial and is something everyone should do every day.”

Click để tải ngay bộ tài liệu speaking

5. Bí do câu trả lời hơi ngắn một tí:

Có 2 cách làm tròn câu hỏi khá an toàn: nếu cảm nghĩ cá nhân hoặc kể câu truyện trong quá khứ.

Ví dụ:
Q: What is the most common means of transportation in Vietnam?
A: “I guess it’s the motorbike. I mean, if you look around, you can see that motorbikes are everywhere [bắt đầu bí …] -> thoát = cảm nghĩ: “I think the motorbike is great. It’s small, it’s fuel-efficient and it’s easy to park.”
-> thoát = kể chuyện: “I remember getting my first motorbike. It was a few years ago and I really enjoyed traveling around the city with it. I felt like I had wings.” (vừa thoát vừa thể hiện double tense 😏)

ielts speaking đặng trần tùng
Click To Get The Book!!!

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X