IELTS Speaking Miêu tả cái gì đó nổi tiếng với Mỹ Tâm Structure

IELTS Speaking Miêu tả cái gì đó nổi tiếng với Mỹ Tâm Structure

Học sinh của mình cũng như các thành viên có thâm niên của group chắc không còn lạ gì với “Lầy structure” – một câu chuyện mình thêu dệt lên để cứu 95{f3919c750933c24745704c4141b1124b6050a348edb4828602ffb20806e9bd46} các câu hỏi Speaking Part 2.
Hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện cũng lợi hại gần bằng Lầy. Mình tạm gọi nó là “My Tam structure”, vì phiên bản đầu tiên là dùng để tả Mỹ Tâm. Cấu trúc này như sau:
– [famous] -> [famous for] -> In addition to […]

Mình để các phần trên trong ngoặc vuông để các bạn tiện thay đổi cho các câu hỏi khác nhau. Cấu trúc này có thể dùng để miêu tả BẤT CỨ THỨ GÌ CÓ TÊN RIÊNG. Mình xin được minh hoạ sự lợi hại của nó:

ielts speaking mô tả người nổi tiếng

Miêu tả một người nổi tiếng trong IELTS Speaking:

– Mỹ Tâm:

My Tam is a nationally acclaimed singer. She’s known for her hits which were all the rage in early 2000s. In addition to singing, she also dabbles in acting, but I’ve never really been a fan of her movies.

– Mỹ Tâm nhập Bác Hồ (Describe a historical event):

Ho Chi Minh is a well-known politician. He’s famous for leading the Vietnamese army to victory in the war against the French. In addition to being a political figure, he was also an avid poet and social influencer of sorts.

– (Describe a painting – Mỹ Tâm nhập Leonardo Da Vinci):

The painting was painted by Leonardo Da Vinci. He acquired a reputation for his stunning masterpieces. In addition to painting, he also had a passion for singing (chém thế =)) )

– (Describe a book – Mỹ Tâm nhập Nguyễn Du):

Today I’m going to tell you about my favorite book. It is “Kieu’s Tale”, penned by the acclaimed author Nguyen Du. He is known for his romantic novels. In addition to writing, he is also an avid chess player.

mô tả người nổi tiếng ielts speaking

Miêu tả Một thương hiệu trong IELTS Speaking:

– Mỹ Tâm nhập Apple:

My Tam is a nationally acclaimed singer. She’s known for her hits which were all the rage in early 2000s. In addition to singing, she also dabbles in acting, but I’ve never really been a fan of her movies.

-Describe a piece of furniture – Mỹ Tâm nhập Hoà Phát:

Today I’m going to tell you about the dining table in my house. It was manufactured by Hoa Phat, which is one of the top furniture companies in Vietnam. They are known for their sturdy products. In addition to tables, they also make chairs, beds, and closets.

aerial view of orange concrete buildings and houses

Miêu tả Một thành phố trong IELTS Speaking:

Today I’m going to tell you about Danang. It is a coastal city, known for its beautiful beaches. In addition to picturesque sceneries, Danang also has a thriving food culture.

Nói chung, cứ có tên riêng, là các bạn có thể cho Mỹ Tâm nhập vào được. Cách phát triển ý như trên sẽ giúp các bạn câu được khoảng 20-30s trong bài nói Part 2. Các bạn thử luyện với các đề khác nhau cho nó nhuyễn nhé!

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X